A A+
Hội nghị thảo luận Nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả NCKH
[ Ngày đăng: 03/05/2010 8:27:37 SA, lượt xem: 3075 ]

     Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-GH của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị ngày 02 tháng 4 năm 2010 về “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của BGD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010- 2012”; Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-BGH ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Tổ chức hội nghị thảo luận “Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học” ; cùng với các đơn vị trong nhà trường, vào lúc 14h00 ngày 21/4/2010, phòng Đào tạo đã tổ chức Hội nghị thảo luận “Làm gì và làm như thế nào để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở trường CĐSP Quảng Trị”.

     Đến tham dự và chỉ đạo có đồng chí Trương Hữu Đẳng, Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị. Buổi thảo luận diễn ra nghiêm túc với chất lượng cao. 4 bản báo cáo tham luận theo 4 chủ đề: “Vì sao phải đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả NCKH?”; “Những yếu tố và thực trạng các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo, hiệu quả NCKH”; “Bản thân và đơn vị đã thực hiện những nội dung liên quan đến chất lượng đào tạo như thế nào?”; “Làm gì và làm như thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả NCKH”. Nội dung của các tham luận cùng với các ý kiến bổ sung đã toát lên đầy đủ thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả NCKH của trường.

      Thông qua Hội nghị thảo luận bàn về chất lượng đào tạo và NCKH, bản thân mỗi cán bộ giảng viên của phòng đều đã nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, quyết tâm đóng góp trí tuệ cá nhân cùng nhà trường, xã hội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


Bài và ảnh: ThS. Phan Thuý Lâm

 
Đang trực tuyến: 101
Tổng lượt truy cập: 7452157
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }