A A+
Hội nghị tổng kết ba năm đào tạo theo học chế tín chỉ
[ Ngày đăng: 01/10/2012 1:45:52 SA, lượt xem: 4827 ]

Thực hiện chủ trương lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐSP Quảng Trị đã chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo tín chỉ ở một số ngành học từ năm học 2009 - 2010. Đến nay, khóa đào tạo đầu tiên theo tín chỉ đã ra trường. Năm học 2012 – 2013, toàn bộ các ngành đào tạo cao đẳng của trường đã chuyển đổi hoàn toàn sang phương thức đào tạo tín chỉ. Để đánh giá những gì đã làm được, những gì chưa làm được và đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong những năm tới, Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm đào tạo theo tín chỉ vào ngày 24/9/2012. Tham dự Hội nghị tổng kết có đầy đủ các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí CBQL và toàn thể CBGV. Thay mặt BGH, đồng chí Trương Hữu Đẳng, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá Tổng kết ba năm thực hiện đào tạo theo tín chỉ từ 2009 đến 2012. Cụ thể đã đánh giá một số kết quả bước đầu thực hiện lộ trình chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ như: Xây dựng chuyển đổi chương trình khung từ niên chế (ĐVHT) sang tín chỉ; xây dựng đề cương môn học phù hợp với hình thức đào tạo tín chỉ; đổi mới phương pháp giảng dạy theo tín chỉ: tăng cường tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, giảm bớt việc truyền đạt lý thuyết, tăng cường thực hành...; đổi mới phương pháp đánh giá bằng nhiều hình thức: thảo luận, seminar, tiểu luận, trắc nghiệm...; tổ chức hướng dẫn sinh viên học, tự học, tự nghiên cứu. Báo cáo cũng đã đưa ra sự so sánh kết quả đào tạo của hai khối lớp cuối cùng theo niên chế và đầu tiên của đào tạo tín chỉ. Qua đó, thấy rõ sự chuyển biến tăng lên về chất lượng đào tạo, tốt nghiệp của các lớp theo tín chỉ với các lớp theo niên chế.  

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, chưa thực hiện được trong đào tạo theo tín chỉ như: + Tổ chức lớp học phần cho hầu hết học phần + Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập. + Thực hiện việc SV đăng ký số tín chỉ học tập trong học kỳ, năm học. + Học vượt, học cùng lúc hai chương trình. + Cách tính điểm học phần bằng chữ. + Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu của đào tạo tín chỉ. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã thể hiện rõ quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên trong việc thực hiện chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ, từ đó định ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2012 - 2014. Tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những việc chưa làm được bằng những chương trình, hành động cụ thể. Hội nghị cũng đã nghe 7 báo cáo tham luận của 7 đơn vị khoa, phòng, tổ. Các báo cáo tham luận đã đưa ra một số hình thức, biện pháp thiết thực, hữu hiệu để tổ chức có hiệu quả hơn trong việc đào tạo theo tín chỉ. Đồng chí Hiệu trưởng chủ trì hội nghị đã tổng kết, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đơn vị và kết luận những vấn đề cần làm ngay trong việc thực hiện chuyển đổi đào tạo theo tín chỉ. Đó là:  - Đổi mới phương thức tổ chức quản lý đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại; tăng cường tính chủ động của các khoa, phòng chức năng; nâng cao chất lượng đào tạo, hướng về người học. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản quản lý, tổ chức đào tạo.  - Bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành trên cơ sở từng bước bảo đảm tính liên thông, liên kết, liên ngành và mềm dẻo; tăng cường thực hành, thực tế.  - Nâng cao chất lượng tập bài giảng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác.  - Đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm chủ đạo "lấy người học làm trung tâm", phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học của người học.  Phấn đấu đến năm học 2014 - 2015 về cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi đào tạo từ niên chế học phần sang học chế tín chỉ (theo điều kiện thực tế của nhà trường).

                                                                                    Bài và ảnh: ThS. Phan Thúy Lâm

                                                                                               Trưởng phòng Đào tạo

 
Đang trực tuyến: 80
Tổng lượt truy cập: 6966731
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }