A A+
Hướng dẫn sinh viên sử dụng các dịch vụ của thư viện
[ Ngày đăng: 10/10/2016 09:30:42, lượt xem: 773 ]

Với mục đích giới thiệu cho sinh viên khóa K21 biết về các nội qui, qui định của thư viện, các cách thức sử dụng dịch vụ thư viện như: tra cứu tài liệu, mượn, trả tài liệu, sử dụng tài nguyên số,…Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp học tập của sinh viên, đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường.

         Vào ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2016, tại Giảng đường B , Trung tâm Hỗ trợ học tập - Thư viện đã tổ chức các buổi hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất (khóa K21) sử dụng thư viện.

Cán bộ trung tâm hướng dẫn sử dụng thư viện

Cán bộ thư viện tham gia giới thiệu, hướng dẫn và đánh giá khá chi tiết các nội dung:

 - Giới thiệu về nội qui, qui định sử dụng thư viện.

- Hướng dẫn các thức tìm kiếm, sử dụng nguồn tài nguyên về tài liệu có tại thư viện.

 - Hướng dẫn cách thức tra cứu tài liệu các phương tiện tra cứu: truyền thống và hiện đại.

- Đánh giá, tuyên truyền và giới thiệu các loại tài liệu: sách, báo, tạp chí…có nội dung phù hợp với các ngành đào tạo để sinh viên tham khảo.

Cuối buổi hướng dẫn các bạn sinh viên được thực hành tra cứu tìm tài liệu trên trang website của trung tâm (http://opac.qtttc.edu.vn/).

Bạn đọc tham gia buổi hướng dẫn sử dụng thư viện

Buổi hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên khóa K21diễn ra thành công tốt đẹp. Trung tâm HTHT - Thư viện là nơi tốt nhất, nguồn tài liệu phong phú nhất để các bạn sinh viên sử dụng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, việc tuyên truyền, giới thiệu sách, báo của thư viện đến bạn đọc nhằm mục đích xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường, nâng cao vai trò xã hội của thư viện.

 Tin và ảnh: Ngô Thị Liễu - Phạm Thị Trinh

 
Đang trực tuyến: 80
Tổng lượt truy cập: 7124431
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }