A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 1 năm 2015
[ Ngày đăng: 08/01/2015 1:31:04 SA, lượt xem: 1631 ]

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  01/KH – CĐSP                                         Quảng Trị, ngày  05  tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 01 năm 2015

I. Kết quả đạt được trong tháng 12

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Tổ chức thi và chấm thi thi học kỳ I của các lớp K17+K18.

- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho thực tập Sư phạm 1, thực tập tốt nghiệp và thực tập cuối khóa.

- Chuẩn bị kế hoạch triển khai Hội nghị thực tập sư phạm cấp Tỉnh.

- Hoàn thành báo cáo tuyển sinh Cao đẳng chính quy cho Bộ GD&ĐT

- Hoàn thành báo cáo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp chính quy cho Sở GD&ĐT

- Hoàn thành báo cáo về tuyển sinh, đào tạo và cấp phát văn bằng đối với Cao đẳng liên thông cho Bộ GD&ĐT.

- Hoàn thành báo cáo định kỳ năm học 2014-2015 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Trị, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

- Nghiệm thu ngân hàng đề thi các học phần học kỳ I của các lớp K19.

-  Hội đồng khoa học hoàn thành việc xét đề cương đề tài NCKH cho giảng viên.

- Khoa QLGD&LKĐT tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Đại học từ xa, khai giảng các lớp BDCBQL

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Hoàn thành việc góp ý và ban hành quy định chuẩn giờ dạy cho giảng viên nhà trường.

- Nghiệm thu thanh toán thiết bị bàn ghế nhà giảng đường đa năng.

- Hoàn thành công tác thanh toán thừa giờ, hợp đồng cho CBGV

- Hoàn thành việc tổng hợp các nội dung chi ngân sách 2014, phương án thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ.

- Đối chiếu số liệu tình hình kinh phí, sử dụng kinh phí, số dư tài khoản với Kho bạc, ngân hàng.

- Hoàn thành công tác khóa sổ quyết toán 2014.

- Tổ chức đối thoại HSSV

- Tổ Thiết bị -CNTT chuẩn bị điều kiện, CSVC tốt cho các phòng máy thực hành và Internet nhằm đảm bảo cho SV năm thứ 2, năm thứ 3 thi Kết thúc học phần trên máy theo kế hoạch Thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2014-2015 của nhà trường.

- Khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị thuộc dãy nhà A (Khoa Tiểu học, Tổ GD-TC-QP, Phòng TTPC-KĐCL).

- Tổ chức gặp mặt chia tay đồng chí Phan Văn Xung-Trưởng khoa Nhạc-Họa nghỉ hưu theo chế độ.

- Các Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành việc xếp loại đảng viên, thi đua cuối năm.

3. Công tác đối ngoại

- Tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án BOOST

- Lãnh đạo nhà trường đi công tác tại Trường CĐSP Salavan bàn kế hoạch hợp tác với trường CĐSP Salavan giai đoạn 2014-2016.

- Tổ chức hoạt động Kỷ niệm Quốc khánh Lào

- Lãnh đạo trường làm việc với trường CĐSP Savanakhet tổng kết hoạt động hợp tác năm 2014 và bàn kế hoạch hợp tác năm 2015.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Nhà trường thăm các đơn vị quân đội nhân ngày 22/12 nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN và 25 năm ngày QPTD.

- Hội sinh viên lập kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống HS-SV 9/1.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 1/2015.

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH

- Tổ chức thi và chấm thi học kỳ I của các lớp K19.

 -Triển khai thực tập Sư phạm 1, tổ chức Hội nghị thực tập sư phạm Tỉnh.

- Phòng Đào tạo chủ trì làm việc với phòng GDCN – Sở GD&ĐT để xin ý kiến lãnh đạo Sở Giáo dục và kế hoạch triển khai Hội nghị thực tập sư phạm cấp Tỉnh.

- Các lớp Cao đẳng liên thông K18 ôn tập và thi học kỳ III 

- Triển khai xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Sư phạm Tiếng Anh theo tinh thần của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. 

- Phòng Đào tạo chủ trì biên soạn các Quy định về xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị trong trường.

- Xây dựng quy trình chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo.

- Phòng Đào tạo chủ trì lập kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo.  

- Khoa Tiểu học tổ chức Ngoại khóa về đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

- Tuyển sinh lớp tiếng Lào, tiếng Thái trình độ A. Tiếp tục chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học cho HSSV.

            - Phòng QLNCKH&ĐN tổ chức Seminar về NCKH; Xây dựng quy trình NCKH cấp đơn vị;  Hoàn thiện cấu trúc đề cương NCKH để áp dụng cho năm học 2014-2015.

- Tuyển sinh các lớp liên thông trình độ Đại học, các lớp CBQL các cấp.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Triển khai thực hiện các công việc của Đề án nâng cấp trường thành trường Đại học.

- Chuẩn bị các nội dung báo cáo về công tác đào tạo theo công văn của Sở GD&ĐT để làm việc với Thanh tra Sở GD&ĐT.

- Phòng TC-CT-CT HSSV xây dựng kế hoạch nâng lương hàng tháng và năm 2015, Hướng dẫn việc đánh giá xếp loại rèn luyện học kỳ I cho HSSV; Làm thủ tục thỏa thuận, giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động đối với một số trường hợp CBVC.

- Phòng TC-CT-CT HSSV phối hợp với các tổ chức đơn vị chuẩn bị về công tác nhân sự tiến hành Đại hội Đảng các Chi bộ và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường.

- Chuẩn bị hồ sơ và triển khai các bước tiến hành xây dựng sân nhà K.

- Khóa sổ kế toán, thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2014.

- Lập dự toán chi tiết chi ngân sách năm 2015, trình các cấp phê duyệt và triển khai thực hiện (kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản).

- Triển khai các bước sửa chữa ký túc xá (lập, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công, giám sát công trình).

- Triển khai công tác kiểm kê tài sản năm 2014.

- Hoàn thành dự thảo và lấy ý kiến cán bộ viên chức về các nội dung điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ.

- Đoàn thanh tra tiếp tục kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các đơn vị.

- Lập dự toán, làm việc với các đơn vị liên quan để trình xin kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015

- Tổ Thiết bị-CNTT khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị thuộc dãy nhà A (Khoa Tiểu học, Tổ GD-TC-QP, Phòng TTPC-KĐCL, Phòng Đào tạo, Tổ Tâm lý- Anh văn), theo sự phê duyệt của Ban giám hiệu; Bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt thêm các phần mềm hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác của các đơn vị trong toàn trường;

- Lập kế hoạch sửa chữa và điều chuyển projector cho các phòng học K204, K205 (khoa Mầm Non), E202, E203 (Khoa Tự nhiên), E102 (Khoa Tiểu học).

- Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và đề nghị mua mới thiết bị CNTT thay thế và bổ sung tại các phòng máy thực hành, và vật tư lưu trữ kho.

- Trung tâm hỗ trợ Học tập – Thư viện giới thiệu sách theo chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân và kỷ niệm ngày HSSV 09/01” tại sảnh TT và website TT vàchuẩn bị tài liệu thực tập giữa khoá cho sinh viên.

- Các đơn vị đã hoàn thành việc lập hồ sơ của đơn vị chuyển về kho lưu trữ của nhà trường theo quy định của công tác Lưu trữ.

3. Công tác đối ngoại

- Ban điều hành Dự án hoàn thành và báo cáo việc quyết toán các nguồn của Dự án BOOST, kiểm tra tất cả các hồ sơ chứng từ, chuẩn bị cho công tác kiểm toán.

- Phòng QLNCKH&ĐN báo cáo kết quả chuyến đi công tác tại trường CĐSP Salavan và lập kế hoạch, tờ trình xin ngân sách hợp tác với CĐSP Savannakhet và CĐSP Salavnan, Lào năm 2015.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Công đoàn chủ trì triển khai việc giữ xe cho HSSV.

- Hội sinh viên tổ chức chương trình kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9/1; Lập danh sách khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Hội.

- Thường trực thi đua xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014.

- Toàn trường tổ chức các hoạt động chào xuân 2015.

- Các Liên chi đoàn, liên chi Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ.

- Hội Chữ thập đỏ tổ chức hiến máu nhân đạo

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Các Liên chi đoàn tổ chức Đại hội

5-15/1/2015

Các liên chi đoàn

2

Tổ chức kỷ niệm ngày HSSV Việt Nam

9/1/2015

Hội SV

3

Họp Hội đồng và triển khai kiểm kê tài sản năm 2014

10/1-30/1/2015

Theo quyết định

4

Họp hội đồng điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ.

10/1-30/1/2015

Theo quyết định và toàn thể CBQL

5

Họp Hội đồng điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra.

12/1/2015

Theo kế hoạch

6

Các lớp K19 thi học kỳ I

12/1-30/1/2015

Theo kế hoạch

7

Hội nghị thực tập sư phạm Tỉnh

Dự kiến ngày 17/1/2015

Theo kế hoạch

8

Sở GD&ĐT thanh tra công tác đào tạo

Từ 20-30/1/2015

Các đơn vị có liên quan

9

Các lớp K18 thực tập sư phạm 1

Từ 26/1/2015

Ban chỉ đạo TTSP 1

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 1 năm 2015. Các đơn vị đã nộp báo cáo đúng thời gian quy định gồm: K.QLGD&LKĐT, TT.HTHT&TV, P.HCTH, Công đoàn. Các đơn vị nộp báo cáo muộn gồm: P.Đào tạo, P.KHTC, P.Đối ngoại, P.TC-CT-CT HSSV, K.Tiểu học, Tổ Chính trị-GDTC&QPAN, Tổ Thiết bị-CNTT, TT Tin học – Ngoại ngữ, Hội sinh viên. Còn lại các đơn vị khác không nộp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12.2014 và kế hoạch hoạt động tháng 1.2015. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tháng theo quy định.

 

Nơi nhận:        

- BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Lê Thị Hương

   

 
Đang trực tuyến: 255
Tổng lượt truy cập: 7124468
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }