A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 10
[ Ngày đăng: 08/10/2014 8:35:53 SA, lượt xem: 1233 ]

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  163   /KH – CĐSP                                         Quảng Trị, ngày  5   tháng 10  năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 10 năm 2014

 

I. Kết quả đạt được trong tháng 9

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Hoàn thành thủ tục trúng tuyển và phát giấy báo nhập học NV1+NV2 cho sinh viên Cao đẳng Chính quy K19 và Cao đẳng dự bị K19

- Phòng Đào tạo phối hợp với phòng TCCT&CTHSSV và các đơn vị trong trường tổ chức nhập học cho sinh viên Cao đẳng Chính quy K19 và Cao đẳng dự bị K19.

- Tổ chức thi lại và thi cải thiện cho các lớp Cao đẳng chính quy K17+K18 và Trung cấp chuyên nghiệp K17.

- Hoàn thành việc tổ chức sơ tuyển năng khiếu, phát giấy báo và tổ chức nhập học cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp các ngành Sư phạm Tiểu học và Sư phạm Mầm non.

- Hoàn thành việc tiếp nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển các khối: Cao đẳng chính quy NV2+NV3, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng liên thông.

- Hoàn thành thời khóa biểu cho các lớp K19.

- Hoàn thành xét duyệt thừa giờ năm học 2013-2014.

- Hoàn thành việc tổ chức thi và chấm thi của Kỳ thi lại tốt nghiệp lần 2 cho khối Trung cấp chuyên nghiệp.

- Chuẩn bị các công việc cho thực tập tay nghề của các lớp Trung cấp SP tiểu học và Sư phạm Mầm non.

- Khoa BDCBQL&GV tổ chức tổng kết 2 lớp BDCBQL Mầm non Khóa 8, Tiểu học Khóa X và phối hợp với TTĐT Từ xa Huế tổ chức thi học phần cho các lớp Từ xa.

  2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CT HSSV làm Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp nhà giáo; Ban hành quy định văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý lao động năm học 2014 – 2015;

- Phòng TC-CT-CT HSSV thu Hồ sơ tuyển dụng và hoàn thành các bước xét tuyển viên chức sự nghiệp; Giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức.

- Phòng TTPC&KĐCL hoàn chỉnh Báo cáo Tự đánh giá gửi Bộ GD&ĐT và tham mưu với BGH xây dựng kế hoạch thanh tra, đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015.

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV K17,K18 và học chính trị, chuyên môn cho CBVC-LĐ.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch khai giảng năm học 2014-2015 và Đại hội Công nhân viên chức nhà trường.

- Tiếp tục làm việc với UBND Tỉnh, Sở KH-ĐT để đề xuất bố trí kinh phí sửa chữa KTX.

- Phòng KHTC phối hợp với phòng HCTH, phòng TC-CT-CT HSSV trình các thủ tục xin thu khoản thu dịch vụ, chi phí trực tiếp của HSSV.

- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020.

- Đã tiến hành kiểm tra, thống kê, và lập hồ sơ tất cả các tài sản, máy tính, máy chiếu Projector và thiết bị CNTT của các đơn vị và các phòng học, phòng máy trong toàn trường bị hỏng hóc để tiến hành đề xuất sửa chữa, kịp thời phục vụ cho năm học mới 2014-2015. 

- Tổ Thiết bị đã hoàn thành việc rà soát lại các thiết bị cần thanh lý trong năm học 2014 và Bàn giao các phòng F402, F403, F405 (để Phòng HC-TH tiến hành sửa chữa theo đúng kế hoạch).

- Lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ dạy – học và làm việc của các đơn vị, các phòng thực hành máy tính, kho lưu thiết bị theo sự phê duyệt của Ban Giám hiệu.

- Tiến hành đấu thầu mua sắm bàn ghế của Giảng đường đa năng.

- Hoàn thành việc nghiệm thu mái nhà F, nền nhà giảng đường đa năng. Vệ sinh tầng 4 dãy nhà F.

- Trung tâm HTHT&Thư viện triển khai thanh lý sách và tài sản sau kiểm kê 2012 theo kế hoạch; Rà soát các loại tài sản, thiết bị CNTT của Dự án BOOST.

- Hoàn thành việc lập dự toán chi tiết ngân sách 2015 để trình Sở Tài chính duyệt ngân sách.

  3. Công tác đối ngoại

- Làm việc với UBND Tỉnh, các đơn vị về ngân sách Salavan.

- Ban hành các quy chế quản lý công tác NCKH.

- Phòng QLNCKH&ĐN chủ trì hoàn thành xét tuyển sinh du học Thái Lan theo kế hoạch hợp tác trao đổi với các trường đại học vùng Đông bắc Thái Lan. Tổ chức định hướng và thủ tục nhập học 14 sinh viên cho các trường bạn.

- Ban điều hành dự án Phần Lan đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với các chuyên gia Phần Lan. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung làm việc với đoàn chuyên gia dự án Phần Lan.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Họp Ban chấp hành công đoàn để triển khai hoạt động của Công đoàn năm học 2014-2015.

- Đoàn Thanh niên ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào Sinh viên năm học 2014 – 2015. Triển khai công tác đại hội Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở chuẩn bị cho Đại hội cấp LCĐ

- Đoàn thanh niên tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng TCM cấp Tỉnh.

- Hội sinh viên ban hành Chương trình công tác Hội năm học 2014 – 2015

- Hội sinh viên phối hợp với Đoàn trường triển khai tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2014 đợt 1.

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện

II. Một số nội dung công tác trong tháng 10/2014.

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Tiếp tục công tác tuyển sinh Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp.

-  Tổ chức ôn tập và thi tuyển Cao đẳng liên thông của hai ngành Cao đẳng GD Tiểu học và Cao đẳng GD Mầm non.

- Phòng Đào tạo hoàn thành báo cáo Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2015 với Bộ GD&ĐT.

- Xác định định mức giờ dạy và thống kê khối lượng giờ dạy của giảng viên.

- Triển khai thực tập tay nghề cho các lớp Trung cấp SP tiểu học và Sư phạm Mầm non.

- Xét công nhận và hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp thi lại lần 2, 3.

- Chấm thi tuyển sinh, xét công nhận trúng tuyển, lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu cho các lớp Cao đẳng liên thông.

- Tổ chức thi các môn năng khiếu cho thí sinh dự tuyển ngành SP Âm nhạc.  

- Triển khai việc biên tập các bài tham gia kỹ yếu Hội thảo tổng kết dự án

- Phòng QLNCKH&ĐN lập kế hoạch xét đề cương NCKH 2014-2015.

- Khoa QLGD&LKĐT phối hợp với Trường ĐHSP Huế tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp liên thông Khóa 6 và phối hợp với TTĐT Txa – ĐHH tổ chức thi học phần cho các lớp Từ xa.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng kế hoạch và thông báo chiêu sinh các lớp Ngoại ngữ - Tin học và tổ chức khai giảng lớp tiếng Lào trình độ A.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoàn xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung Tâm NN- TH số 2 tại trung tâm TP.Đông Hà sau khi có Quyết định của UBND tỉnh.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CTHSSV làm thủ tục báo cáo kết quả tuyển dụng cho Sở Nội vụ và hợp đồng tâp sự đối với viên chức mới đồng thời lập hồ sơ, tờ trình báo cáo BTC Tỉnh ủy kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch CBLĐ cấp trường.

- Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý lao động năm học 2014 – 2015

- Phòng TC-CT-CT HSSV phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng định mức lao động và lập hồ sơ Vị trí việc làm qua phần  mềm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ

- Triển khai, thực hiện Kế hoạch Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại CBQL các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc.

- Phòng TC-CT-CT HSSV hoàn thành làm thẻ HSSV- ATM, bảng tên, sổ QLHSSV, phát hành Sổ tay Sinh viên, các loại bảo hiểm, chế độ chính sách...

- Phòng KH-TC chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2015 tại Sở Tài Chính

- Thanh lý tài sản sau kiểm kê 2014

- Thanh toán thừa giờ năm học 2013-2014

- Tổng hợp số liệu liên kết đào tạo, thanh quyết toán với các cơ sở liên kết đào tạo.

- Thanh tra việc thực hiện quy định 3 công khai trong nhà trường

- Trung tâm HTHT&Thư viện giới thiệu sách nhân ngày Phụ nữ VN 20/10 trên sảnh TT, trên website TT và tiến hành việc cấp phát tài khoản sử dụng thư viện số cho HSSV K19.

- Tổ Thiết bị - CNTT chuẩn bị điều kiện, CSVC tốt cho các phòng máy thực hành và đường truyền Internet, thiết lập các tài khoản email, tài khoản trên TTHTTT, nhằm đảm bảo tổ chức tập huấn sử dụng hộp thư điện tử, và sử dụng TTHTTT cho sinh viên năm thứ nhất theo kế hoạch của nhà trường. Chuẩn bị máy chiếu, máy tính và các nội dung phục vụ đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng JAM và HAMK đến từ Phần Lan (theo kế hoạch làm việc của dự án BOOST).

- Bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt thêm các phần mềm hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác của các đơn vị trong toàn trường.

- Phối hợp với Phòng Hành Chính – Tổng hợp để lắp đặt thêm các điểm phát sóng Wifi mở tại nhà K, và thư viện phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập và tải tài liệu miễn phí trên internet. 

- Khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị thuộc dãy nhà A (Khoa Tiểu học, Tổ GD-TC-QP, Phòng TTPC-KĐCL), đơn vị Khoa Công nghệ Thông tin, đơn vị Khoa Nhạc - Họa theo sự phê duyệt của Ban giám hiệu.

- Lập kế hoạch sửa chữa projector cho các phòng học K204, K205 (khoa Mầm Non), E202, E203 (Khoa Tự nhiên), E404 (Khoa CNTT).

3. Công tác đối ngoại

- Làm việc với UBND Tỉnh, các đơn vị về ngân sách hợp tác Salavan

- Triển khai các nội dung tập huấn của dự án Phần Lan.

- Phòng QLNCKH&ĐN phối hợp báo cáo kết quả chuyến công tác của đoàn Phần Lan và báo cáo kết quả chuyến công tác tại Thái Lan.

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và thủ tục đi công tác tại Trường CĐSP Salavan.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV K19

- Triển khai chuẩn bị các công việc liên quan và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014- 2015.

- Ban Nữ công triển khai các hoạt động chào mừng ngày 20.10

- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức năm 2014- 2015.

- Đoàn thanh niên tiếp tục hoàn thành công tác đại hội Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở chuẩn bị cho Đại hội cấp LCĐ

- Đoàn thanh niên chuẩn bị và tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K19; Tập huấn và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh năm học 2014-2015.

- Đoàn TN triển khai chương trình phát thanh thanh niên chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20.10.2014.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Thi tốt nghiệp Đại học Liên thông

4-5/10

HĐ thi tốt nghiệp

2

Nghiệm thu đấu thầu bàn ghê giảng đường đa năng

6-10/10

Hội đồng nghiệm thu

3

Họp Hội đồng thi tuyển sinh năng khiếu

Chiều 6/10

Hội đồng tuyển sinh

4

Tổ chức khai giảng lớp tiếng Lào trình độ A

6/10/2014

Trung tâm NN-TH và các đơn vị có liên quan

5

Thi các môn năng khiếu cho thí sinh dự tuyển ngành SP Âm nhạc

7/10

Hội đồng tuyển sinh

6

Bảo vệ ngân sách năm 2015

9/10

BGH, P. KHTC

7

Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014- 2015

15/10

Toàn trường

8

Ban Nữ công triển khai các hoạt động chào mừng ngày 20.10

15/10-20/10

Ban Nữ công

9

14h- Họp lãnh đạo, thư ký HĐTSCĐLT

15h – Họp toàn hội đồng TSCĐLT

Chiều 17/10

Hội đồng tuyển sinh CĐLT

10

Thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông

18-19/10

Hội đồng tuyển sinh CĐLT

11

Thực tập nghề của các lớp Trung cấp

Từ 20/10-9/11

Ban chỉ đạo thực tập các Khoa

12

Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức

21/10

Toàn trường

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này.

 

Nơi nhận:        

- BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Lê Thị Hương

 

  

 
Đang trực tuyến: 8
Tổng lượt truy cập: 6966749
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }