A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 11
[ Ngày đăng: 03/11/2014 3:10:23 SA, lượt xem: 2024 ]

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  178   /KH – CĐSP                                         Quảng Trị, ngày  29  tháng 10  năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 11 năm 2014

I. Kết quả đạt được trong tháng 10

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Hội đồng tuyển sinh tiếp tục công tác tuyển sinh Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp theo chỉ tiêu được giao. Tổ chức ôn tập, thi tuyển sinh, lập kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu cho các lớp Cao đẳng liên thông ngành Cao đẳng giáo dục Tiểu học và Cao đẳng giáo dục Mầm non. Tổ chức thi các môn năng khiếu cho thí sinh dự tuyển ngành sư phạm Âm nhạc.  

- Hoàn thành báo cáo Thông tin tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2015 với Bộ GD&ĐT theo quy định.

- Nhà trường triển khai xây dựng quy định định mức giờ dạy và thống kê khối lượng giờ dạy của giảng viên. Lập kế hoạch xét đề cương đề tài NCKH 2014-2015 cho cán bộ, giảng viên.

- Hội đồng chuyên môn triển khai kế hoạch thực tập nghề cho các lớp Trung cấp Sư phạm Tiểu học và Sư phạm Mầm non.  Xét công nhận và hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp thi lại lần 2, 3.

- Ban điều hành dự án Phần Lan triển khai kế hoạch cho giảng viên tham gia viết bài, xét duyệt nội dung bài in kỹ yếu Hội thảo tổng kết dự án BOOTS vào tháng 12.

 - Khoa QLGD&LKĐT phối hợp với Trường ĐHSP Huế tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp liên thông Khóa 6 và phối hợp với TTĐT Từ xa – ĐHH tổ chức thi học phần cho các lớp đang đào tạo.

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học xây dựng kế hoạch và thông báo chiêu sinh các lớp Ngoại ngữ - Tin học và tổ chức khai giảng lớp tiếng Lào trình độ A. Hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung Tâm NN - TH số 2 tại thành phố Đông Hà sau khi có Quyết định của UBND tỉnh.

  2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TCCT-CTHSSV làm thủ tục báo cáo kết quả tuyển dụng cho Sở Nội vụ và hợp đồng tập sự đối với viên chức mới tuyển dụng. Lập hồ sơ, tờ trình báo cáo BTC Tỉnh ủy kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch can bộ lãnh đạo cấp trường. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý lao động năm học 2014 – 2015.

- Phòng TCCT - CTHSSV phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng định mức lao động và lập vị trí việc làm. Triển khai cho CBGV kê khai hồ sơ CBVC qua phần mềm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Triển khai, thực hiện Kế hoạch bổ nhiệm và bổ nhiệm lại CBQL các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc. Hoàn thành làm thẻ HSSV- ATM, bảng tên, sổ QLHSSV, phát hành Sổ tay Sinh viên, các loại bảo hiểm, chế độ chính sách...

- Phòng KH -TC và lãnh đạo nhà trường bảo vệ kế hoạch ngân sách năm 2015 tại Sở Tài Chính. Tổ chức thanh lý tài sản sau kiểm kê 2013. Thống kê thanh toán thừa giờ năm học 2013-2014 cho giảng viên. Tổ chức bán hồ sơ mời thầu, xét thầu mua xe ô tô phục vụ công tác.

 - Trung tâm HTHT&Thư viện giới thiệu sách nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tiến hành việc cấp phát tài khoản sử dụng thư viện số cho HSSV K19.

 - Tổ Thiết bị - CNTT chuẩn bị điều kiện, CSVC tốt cho các phòng máy thực hành và đường truyền Internet, thiết lập các tài khoản email, tài khoản trên TTHTTT, nhằm đảm bảo tổ chức tập huấn sử dụng hộp thư điện tử, và sử dụng TTHTTT cho sinh viên năm thứ nhất theo kế hoạch của nhà trường. Bảo trì, bảo dưỡng, cài đặt thêm các phần mềm hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác của các đơn vị trong toàn trường. Phối hợp với Phòng Hành Chính – Tổng hợp để lắp đặt thêm các điểm phát sóng Wifi mở tại nhà K và thư viện phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập và tải tài liệu miễn phí trên internet. Khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị. Lập kế hoạch sửa chữa máy Projector cho các phòng học.

  3. Công tác đối ngoại

- Phòng QLNCKH &ĐN xây dựng kế hoạch để Ban giám hiệu làm việc với UBND Tỉnh và các đơn vị liên quan về ngân sách hợp tác với tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào.

- Tiếp tục triển khai các nội dung tập huấn của dự án Phần Lan. Báo cáo kết quả chuyến công tác của đoàn Phần Lan và báo cáo kết quả chuyến công tác tại Thái Lan cho các đơn vị liên quan. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và thủ tục để lãnh đạo nhà trường đi công tác tại Trường CĐSP Salavan.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Nhà trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014- 2015. Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học trong CBVC. Ban Nữ công triển khai các hoạt động chào mừng ngày 20.10

- Đoàn thanh niên tiếp tục hoàn thành công tác đại hội Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở chuẩn bị cho Đại hội cấp LCĐ. Tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K19. Tập huấn và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh năm học 2014-2015. Tổ chức tuần “Sinh hoạt công dân – HSSV” cho HSSV K19 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 11/2014.

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ 1.

- Các lớp TCCN tiếp tục thực hiện kế hoạch thực tập nghề tại các cơ sở.

-  Hội đồng khoa học tổ chức xét đề cương đề tài NCKH cho giảng viên.

- Tổ chức nhập học và triển khai dạy học cho các lớp Cao đẳng liên thông K19.

- Phòng Đào tạo tiếp tục việc xác định định mức giờ dạy và thống kê khối lượng giờ dạy của giảng viên.

- Phòng Đào tạo hoàn thành việc in và cấp phát bằng Trung cấp chuyên nghiệp. Hoàn chỉnh các báo cáo tuyển sinh của các hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp.

- Nghiệm thu ngân hàng đề thi học kỳ I của các lớp K17+K18

- Phòng QLNCKH&ĐN hoàn thành quy trình triển khai, nghiệm thu ĐT NCKH cấp cơ sở và phối hợp tổ chức xét duyệt, thông qua đề cương ĐT NCKH cấp trường

- Khoa QLGD&LKĐT phối hợp với TTĐT Txa – ĐHH tổ chức thi học phần cho các lớp Từ xa..

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CT HSSV phối hợp với phòng Đào tạo hoàn thành việc xây dựng định mức lao động.

- Phòng TC-CT-CT HSSV kiểm tra, hoàn chỉnh thông tin dữ liệu CBVC trên TTTT Tỉnh.

- Phòng TC-CT-CT HSSV hoàn thành việc làm thẻ HSSV- ATM, bảng tên, sổ QLHSSV, Phát hành Sổ tay Sinh viên, Các loại bảo hiểm, chế độ chính sách ...

- Tổ chức đối thoại với HSSV lần thứ nhất để nắm bắt những đề xuất của HSSV theo quy định của công tác HSSV.

- Hội nghị Liên tịch với CA, CQ địa phương và các chủ nhà trọ.

- Hội nghị công tác cố vấn học tập

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học cho HSSV khối năm 2, 3.

- Thanh tra việc thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và việc thực hiện quy định 3 công khai trong nhà trường

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phòng KHTC hoàn thành quyết toán nhà giảng đường đa năng và thanh toán thừa giờ cho giảng viên.

- Hoàn tất việc mua xe ô tô 14 chỗ theo quyết định của UBND Tỉnh

 - Tổ Thiết bị - CNTT tổ chức tập huấn sử dụng hộp thư điện tử, và sử dụng TTHTTT cho sinh viên năm thứ nhất theo kế hoạch.

- Tổ Thiết bị - CNTT phối hợp với Phòng Hành Chính – Tổng hợp để nghiệm thu các điểm phát sóng Wifi mở tại nhà K, phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập và tải tài liệu miễn phí trên internet. 

- Khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị thuộc dãy nhà A (Khoa Tiểu học, Tổ GD-TC-QP, Phòng TTPC-KĐCL), theo sự phê duyệt của Ban giám hiệu.

- Trung tâm Hỗ trợ học tập và Thư viện tổ chức các hoạt động, trưng bày sách tại sảnh TT và trên website TT nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và hướng dẫn SV K17, K18 sử dụng thư viện số

3. Công tác đối ngoại

- Tiếp tục triển khai nội dung, kế hoạch hợp tác của dự án Phần Lan.

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và thủ tục để lãnh đạo nhà trường đi công tác tại Trường CĐSP Salavan.

- Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo Tiếng Việt cho sinh viên Lào.

- Lập kế hoạch hợp tác với trường CĐSP Salavan (Lào) giai đoạn 2014-2016 và năm 2014;

- Làm thủ tục đề nghị khen thưởng cho các Chuyên gia Phần Lan và Cán bộ giáo viên trường CĐSP Savannakhet.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Đoàn thanh niên tiếp tục công tác đại hội Chi Đoàn, Chi Đoàn cơ sở chuẩn bị cho Đại hội cấp LCĐ

- Đoàn Thanh niên chuẩn bị và tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên K19 và Chung khảo hội thi “Hội thi tiếng hát sinh viên lần thứ I – Năm 2014” vào ngày 10 tháng 11 năm 2014.

-Triển khai chương trình phát thanh thanh niên và một số hoạt đồng khác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2014.

- Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch tham mưu cho BGH về kế hoạch “Hiến máu tình nguyện” theo chỉ tiêu năm 2015 của BCĐ hiến máu Tỉnh giao.

- Liên đoàn Lao động Tỉnh kiểm tra đánh giá phong trào công nhân viên chức của nhà trường.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Tổng kết thực tập nghề các lớp Trung cấp SP Tiểu học và Sư phạm Mầm non.

6-7/11

Ban chỉ đạo thực tập nghề

2

Nhập học Cao đẳng liên thông K19

07/11

Phòng TTCT-CTHSSV, ĐT, KHTC, HC-TH; Các khoa Tiểu học, Mầm non

3

Nghiệm thu ngân hàng đề thi học kỳ I của các lớp K17+K18

Từ 10-14/11

Hội đồng nghiệm thu cấp trường, cấp khoa

4

Chương trình Chào đón Tân sinh viên và chung khảo cuộc thi tiếng hát HSSV

10/11

Đoàn TN, Hội SV và các đơn vị có liên quan

5

Các khoa Tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động CMNV, tọa đàm kỷ niệm ngày NGVN

10-18/11

Các Khoa, Tổ

6

Tham gia giải đấu bóng chuyền khối các trường ĐH-CĐ-TCCN

13-15/11

Tổ CT-TC-GDQP, Đội tuyển nam nữ

7

 Liên đoàn Lao động Tỉnh kiểm tra đánh giá phong trào công nhân viên chức của nhà trường.

14/11

BTV Công đoàn

8

Khoa Mầm non tổ chức Hội thi Nghiệp vụ và tổng kết năm học

18/11

Khoa MN

9

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

19/11

Toàn trường

10

Đối thoại sinh viên năm 1

25-30/11

Các đơn vị có liên quan

11

2 lớp CĐLT Tiểu học và Mầm non bắt đầu học

22/11

Khoa TH, MN, GV giảng dạy

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này.

 

Nơi nhận:        

- BGH;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Lê Thị Hương

   

 
Đang trực tuyến: 57
Tổng lượt truy cập: 7130090
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }