A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 3
[ Ngày đăng: 07/03/2014 2:19:18 CH, lượt xem: 1616 ]

     UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:        /KH – CĐSP                                          Quảng Trị, ngày     tháng     năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 3 năm 2014

 

I. Kết quả đạt được trong tháng 2

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH.

- Hội đồng thi học phần tiếp tục tổ chức thi học phần cho HSSV khối K18 theo đúng biên chế năm học.

- Hội đồng chuyên môn, các khoa, tổ xét điểm rèn luyện cho HSSV K16, K17. Xét tốt nghiệp và tổng kết khóa học cho lớp CĐ GDTH LT K17.  Lập kế hoạch tuyển sinh năm 2014. Tổ chức lễ xuất phát TTSP, TTN cho các ngành đào tạo.

- Làm việc với lãnh đạo trường CĐSP Savanakhet, Lào, tiếp nhận và bố trí ăn ở, hướng dẫn thực tập Tiếng Việt cho 32 sinh viên ngành Tiếng Việt của trường CĐSP Savanakhet, Lào tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng và trường Tiểu học Sông Hiếu.

- BCĐ thực tập sư phạm đã xây dựng kế hoạch và bố trí giáo viên hướng dẫn 18 sinh viên ngành Tâm lý, trường Đại học Sư phạm Huế đến thực tập sư phạm.

          - Khoa BDCBQL tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy, đi thực tế cho các lớp bồi dưỡng CBQL Tiểu học, Mầm non theo kế hoạch.

- Báo cáo hoạt động NCKH và Công nghệ 2013 gửi Sở KH-CN

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC.

- UBND Tỉnh đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và có buổi làm việc với đội ngũ CBQL nhà trường về nhiệm vụ trước mắt và những mục tiêu cơ bản, định hướng phát triển nhà trường những năm tiếp theo.

- Phòng TCCT - CTSV tham mưu cho BGH tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, lực lượng lao động, nhân viên hợp đồng. Thực hiện các quy trình thủ tục nghỉ hưu, lương, phụ cấp thâm niên cho CBVC.

- Triển khai kế hoạch hoạt động sau khi nghỉ tết Giáp Ngọ 2014. Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định. Tổ chức “Tết trồng cây” thực hiện theo di chúc Bác Hồ nhằm tạo không gian cây xanh và bóng mát trong khuôn viên trường.

- Công khai dự toán ngân sách năm 2014

- Đánh giá và thống nhất kế hoạch hoạt động Website năm 2014

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm kê năm 2013

- Tổ thiết bị hoàn thành công tác nhận và nghiệm thu thiết bị CNTT năm 2013; tiến hành bàn giao cho các đơn vị theo phân bổ của Hiệu trưởng.

3. Công tác đối ngoại.

- Đón đoàn CBGV trường CĐSP Savanakhet

 - Phòng QLNCKH-ĐN hoàn thành thủ tục đăng ký tạm trú với Công an tỉnh, Công an phường 3 cho 32 sinh viên trường CĐSP Savannakhet đến thực tập Tiếng Việt. Xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp và làm việc với đoàn CBGV trường đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan.

 - Ban điều hành dự án Phần Lan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo nội dung, kế hoạch dự án hợp tác đã ký kết.

-          Làm việc với Đại học Khoa học ứng dụng Jyvaskyla về việc mời đoàn UBND Tỉnh và của Trường đi Phần Lan

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Chi Đoàn GVCB tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Đoàn Thanh niên tổ chức giải bóng đá Học sinh Sinh viên lần thứ VII năm 2014 và đã đá xong vòng loại dưới sự tài trợ của đơn vị tài trợ Chi nhánh Viettel Quảng Trị.

- Ban nữ công xây dựng và triển khai hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tập trung nôi dung về công tác phát thanh tuyên truyền, TDTT và tổ chức hoạt động về nguồn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch  tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 3/2014.

  1. 1.    Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

-          Ban chỉ đạo TTSP, TTN tổ chức đi thăm, dự giờ tại các đoàn TTSP, TTN ở các trường Tiểu học, THCS, Mầm non và các cơ sở

-          Triển khai nội dung thực tập sư phạm ngành tâm lý cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế.

-          BCĐ thực tập Tiếng Việt cho sinh viên trường CĐSP Savanakhet, Lào thực hiện kế hoạch, nội dung thực tập Tiếng Việt đã triển khai.

-          Phòng đào tạo xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2014. Tham dự Hội nghị tuyển sinh do Bộ GD&ĐT tổ chức.

-          Hoàn thành in ấn pa-nô, áp phích, tờ rơi quảng bá TS; Tư vấn Tuyển sinh online trên mạng Giáo dục Việt Nam Edunet.com.vn; Tổ chức tuyên truyền và quảng bá tuyển sinh 2014 tại các huyện, thị. thành, trườngTHPT (Kết hợp với Đoàn TNCSHCM).

-          Nghiệm thu tập bài giảng học kỳ II

-          Xét kết quả rèn luyện cho sinh viên K18, xét học bổng cho sinh viên các ngành đào tạo.

-          Cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp CĐGDTHLTK17

-          Phòng Đào tạo tiến hành ra soát và trình Ban giám hiệu ban hành các chương trình đào tạo của các ngành đang đào tạo hoặc tuyển sinh ở năm học 2014-2015.

-          Phòng QLNCKH&ĐN Soạn thảo quy định sửa đổi, bổ sung về quản lý NCKH

-          Khoa BDCBQL phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổ chức thi học phần cho các lớp ĐH Văn Hóa; Thư Viện – Thông Tin Khóa 1; Thư Viện – Thông Tin Khóa 2, Đại học Từ xa- Đaị học Huế và tổ chức nhập học cho các lớp ĐH liên thông K7

  1. 2.    Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

-          Phòng TC-CT-CT HSSV làm kế hoạch trình UBND Tỉnh xin chủ trương bổ sung CBQL cấp trường; Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn; Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết trung ương 8

-          Phòng Tài chính – Kế hoạch và phòng HCTH  hoàn thành thủ tục hồ sơ, sửa chữa nhà F, Giảng đường.

-          Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để trao đổi một số hoạt động phối hợp

-          Các Tiểu ban tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác kiểm kê tài sản

-    Tổ Thiết bị xây dựng kế hoạch lắp đặt đường mạng và kiểm tra kỹ thuật phục hội thảo trực tuyến với chuyên gia Phần Lan thuộc Dự án BOOST; Cải tiến hệ thống quản lý mạng nội bộ và mạng WiFi theo hướng mở phục vụ công tác dạy học và làm việc; Lắp đặt lại hệ thống điện ở dãy nhà F và hệ thống Camera cho các phòng máy tính.

-   Phòng TT-PC-KĐCL phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường

  1. 3.    Công tác đối ngoại

-          Triển khai các nội dung trong kế hoạch của Dự án Phần Lan

-          Lập kế hoạch hợp tác với CĐSP Salavan giai đoạn 2014-2016, kế hoạch năm 2014 và thủ tục trình phê duyệt kế hoạch, ngân sách

-          Trao đổi với Trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani về liên kết đào tạo Khoa học Máy tính.

-          Trao đổi với Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham, Trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani và Trường Đại học Rajabhat Sakon Nakhon về việc ký kết Biên bản ghi nhớ mới.

  1. 4.    Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

-          Công đoàntổ chức hoạt động về nguồn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

-          Trung tâm NCVHTVSMK triển khai in và trưng bày chuyên đề Aó dài

-          Đoàn thanh niên xây dựng và triển khai chương trình “Ngôi trường tương lai của em” phối hợp với tất cả các đơn vị Huyện đoàn trên toàn tỉnh; Tiếp tục triển khai Tổ chức giải bóng đá Học sinh Sinh viên lần thứ VII năm 2014; Phối hợp với Quản lý vùng dự án Plan Tỉnh Quảng Trị và Chỉ đạo Câu lạc bộ “Phát triển sáng kiến biến đổi khí hậu”triển khaimột số hoạt động tại trường CĐSP Quảng Trị.

-          Đoàn thanh niên thực hiện kế hoạch Tháng thanh niên và các hoạt động chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.2014: Tổ chức dâng hương lao động và lễ báo công tại nghĩa trang Quốc Lộ Đường 9, tổ chức ngày hội văn hóa dân gian, gian hàng ẩm thức, đêm lửa trại, hội thi HSSV thanh lịch.

-    Các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội thao của Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố Đông Hà

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Công đoàn tổ chức đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

2/3/2014

Toàn trường

2

Hội nghị quán triệt Nghị quyết

10-15/3

Toàn trường

3

Họp Hội đồng Tuyển sinh phiên 1

4/3

Theo quyết định

4

Làm việc với Sở GD-ĐT

7/3

BGH, các đơn vị

5

Xét rèn luyện cho sinh viên K18

6-8/3

Theo quyết định

6

Tư vấn tuyển sinh ở các huyện

6-22/3

Theo kế hoạch

6

Xét học bổng cho sinh viên

10-15/3

Theo quyết định

7

Các tiểu ban hoàn thành công tác kiểm kê tài sản

Từ 2-15/3

Các tiểu ban

8

Kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường

Dự kiến  từ 20-28/3/2014

Theo quyết định

9

Tổng kết đợt Thực tập Sư phạm của Sinh viên Lào

28/3

Theo quyết định

10

BCĐ TTSP  thăm, dự giờ, kiểm tra công tác thực tập ở cơ sở.

Theo kế hoạch

BCĐ TTSP

Các đơn vị chưa báo cáo gồm: K. Nhạc họa, Tổ tâm lý-Anh văn, TT. Ngoại ngữ-tin học, Hội sinh viên. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về việc gửi báo cáo hàng tháng của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này./.

   HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký)

                                                                                   

 TS Lê Thị Hương

 

Nơi nhận:        

 - BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

                                      

 
Đang trực tuyến: 327
Tổng lượt truy cập: 5318766
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }