A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 4
[ Ngày đăng: 01/04/2014 9:40:32 SA, lượt xem: 1485 ]

     UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 56/KH – CĐSP                                            Quảng Trị, ngày01 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 4 năm 2014

I. Kết quả đạt được trong tháng 3

 

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH.

- Nhà trường đã làm việc với vụ Giáo dục đại học và Giáo dục chuyên nghiệp về các thủ tục để mở ngành đào tạo mới. Lập kế hoạch tuyển sinh năm 2014.

- Ban hành Chương trình đào tạo của 14 ngành Cao đẳng chính quy, 02 ngành liên thông Cao đẳng vừa làm vừa học và 03 ngành Trung cấp chuyên nghiệp

- HĐTS năm 2014 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn Tỉnh

- Hoàn thành in ấn pa-nô, áp phích, tờ rơi quảng bá TS; Tư vấn Tuyển sinh online trên mạng Giáo dục Việt Nam Edunet.com.vn; Tổ chức tuyên truyền và quảng bá tuyển sinh 2014 tại các huyện, thị. thành, trường THPT (Kết hợp với Đoàn TNCSHCM).

- Chỉ đạo TTSP ngành Tâm lý của trường ĐHSP Huế

- Chỉ đạo TTSP1 và TTSP2, TT Nghề cho sinh viên các khối K16, K17

- Hoàn thành việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp CĐGDTHLTK17.

- Chỉ đạo thực tập và tổng kết Thực tập Sư phạm Tiếng Việt của trường CĐSP Savannakhet

- Mua phôi bằng tốt nghiệp và phôi chứng chỉ GDQP cho các lớp cuối khóa

- Tổng kết thực tập sư phạm 1

- Cấp chứng chỉ GDQPAN và GDTC cho sinh viên các lớp CĐK16 và CĐGDTHLTK17

- Khoa BDCBQL đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổ chức thi học phần cho các lớp ĐH Văn Hóa; Thư Viện – Thông Tin Khóa 1; Thư Viện – Thông Tin Khóa 2, Đại học Từ xa- Đaị học Huế và tổ chức nhập học cho các lớp ĐH liên thông K7

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC.

- Thực hiện kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL, sắp xếp và tổ chức lại bộ máy nhân sự, đồng thời triển khai thực hiện Đề án quy hoạch CBQL- lãnh đạo

- Hoàn thành chế độ nghỉ hưu đợt 1 năm 2014 cho CBVC

- Tổ chức học tập, triển khai nội dung nghị quyết Trung ương VIII cho toàn thể CBVC.

- Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2013, nộp báo các cho cơ quan tài chính

- Hoàn thành các thủ tục hồ sơ, kinh phí sữa chửa mái nhà giảng đường và nhà F.

- Quyết toán kinh phí với trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Khóa 1, khóa 2)

- Nghiệm thu, thanh toán gói thầu thiết bị CNTT

- Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản

- Phòng TTPC&KĐCL đã hoàn thành tổng hợp lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đồng  thời tiến hành điều chỉnh bổ sung báo cáo tự đánh giá, lập danh mục thông tin minh chứng, thu thập thông tin, minh chứng

- Phòng TT-PC-KĐCL cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất công tác kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường

- Tổ Thiết bị hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao tài sản, thiết bị cho các đơn vị theo kế hoạch phân bổ thiết bị của Ban Giám hiệu năm 2014.

3. Công tác đối ngoại.

- Ban điều hành dự án Phần Lan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo nội dung, kế hoạch dự án hợp tác đã ký kết. Làm việc với Đại học Khoa học ứng dụng Jyvaskyla. Hoàn thành các thủ tục trình UBND tỉnh về việc mời đại diện UBND Tỉnh và Trường CĐSP đi công tác tại Phần Lan.

- Ký kết chương trình hợp tác với một số trường ở vùng Đông Bắc Thái Lan.

- Tiến hành làm các thủ tục xin giấy phép tiếp nhận Dự án Phần Lan.

- Nghiệm thu tập bài giảng

- Soạn thảo quy định sửa đổi, bổ sung về quản lý NCKH

- Lập báo cáo về quản lý khoa học gửi Sở KH&CN

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Tiến hành các thủ tục bổ kiện toàn BCH Đảng bộ

- Công đoàn tổ chức cho toàn trường đi viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày 8.3.

- Hội sinh viên cùng tham gia hoạt động “Ngày chủ nhật xanh vì thành phố văn minh sạch đẹp” với tuổi trẻ các đơn vị trên địa bàn TP Đông Hà.

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cùng tổ chức triển khai các hoạt động Ngày hội Thanh niên với văn hóa Dân gian kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.2014 và Hội thi “Sinh viên thanh lịch 2014” trong ĐVTN toàn trường.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 4/2014.

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Tiếp tục triển khai theo kế hoạch công tác của các đoàn thực tập: TTSP 2, TT nghề - tốt nghiệp TCSPTH, TTTN Cao đẳng Kế toán, TTTN Trung cấp Kế toán – Tin học, Thực tập TN Cao đẳng QTVP.

- Ban chỉ đạo thăm và kiểm tra các đoàn Thực tập tốt nghiệp Sư phạm Mầm non tại Đông Hà.

- Sinh viên năm 2,3 hoàn thành nhiệm vụ thực tập, trở về trường tập trung học tiếp.

- Các khoa lập đề cương ôn thi tốt nghiệp cho khối Trung cấp. Tổ Tâm lý – Anh văn tiếp tục hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đảm bảo tiến độ.

- Tiếp tục triển khai công tác Quảng bá tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp theo kế hoạch.

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch và triển khai lớp Bồi dưỡng Dinh dưỡng học đường bậc học Mầm non.

- Chuẩn bị hồ sơ xét điều kiện và các thủ tục tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Trung cấp K17.

- Triển khai dạy chương trình Tiếng Việt căn bản tại trường chính trị Lê Duẩn

- Các Khoa  tiến hành làm và thẩm định ma trận, ngân hàng đề thi HK2 các lớp K16 + K17.

- Tổ chức Hội thi nghiệp vụ và báo cáo kết quả thực tập tại các Khoa

- Tham gia Hội nghị tuyển sinh năm 2014 với Khối các trường Cao đẳng

- Khoa BDCBQL&GV phối hợp với Trung tâm đào tạo Từ xa tổ chức thi học phần cho các lớp ĐH Từ xa.

- Tổ Tâm lý tổ chức cho sinh viên hệ CĐSP THCS và CĐGD Tiểu học về thực tế tại trường THCS Trần Hưng Đạo và trường Tiểu học Hùng Vương.

2 .Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CTHSSV triển khai thực hiện kế hoạch bổ nhiệm lại CBQL; Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoach CBQL giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn 2020; Xây dựng kế hoạch rà soát bổ sung cán bộ quy hoạch các cấp.

- Thực hiện việc nâng lương, Phụ cấp nhà giáo và làm chế độ bảo hiểm xã hội cho CBVC, HSSV năm 2014

- Phòng TC-CT-CT HSSV phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt đối thoại HSSV lần thứ 2, năm học 2013 – 2014

- Hoàn thành thủ tục xin chủ trương xây dựng cơ sở thực hành Mầm non tại trường

- Các đơn vị tiến hành sắp xếp lại các văn bản, hồ sơ gửi về phòng Phòng HCTH lưu tại Kho Lưu trữ.

- Phòng KH-TC phối hợp với phòng HCTH triển khai công tác sữa chửa nhà giảng đường và nhà học F theo Quyết định của Hiệu trưởng

- Phòng KH-TC triển khai công tác duyệt quyết toán năm 2013 theo thông báo lịch duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 của Sở Tài chính đồng thời tiếp tục công tác thanh quyết toán công trình nhà giảng đa năng đa năng.

- Hoàn thành việc thanh toán kinh phí cho các Đoàn thực tập; Phòng KH-TC tiếp nhận cán bộ, bàn giao công tác thủ quỹ và bố trí kiêm nhiệm công tác thay cho hai đồng chí nghỉ sinh con theo chế độ.

- Tổ Thiết bị tiến hành rà soát, thống kê, lập hồ sơ tất cả các tài sản, máy tính, máy chiếu Projector và thiết bị CNTT của các đơn vị và các phòng học, phòng máy trong toàn trường;  Xây dựng kế hoạch lắp đặt bổ sung và điều chuyển các điểm phát sóng Wireless tại nhà G phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập.

- Tổ Thiết bị chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch điều chuyển hệ thống camera giám sát từ dãy nhà F (phòng F401, F402, F403, F404, F405 sang F205, F305, và E104); Hoàn thành lắp đặt phòng máy kết nối Internet tốc độ cao phục vụ dự án BOOST tại tầng 2 TTHTHT-TV; Hoàn thành kế hoạch điều chuyển hệ thống mạng máy tính từ A204 sang A203 và F405 về F305, F205; tiến hành rà soát, thống kê, lập hồ sơ tất cả các tài sản, máy tính, máy chiếu Projector và thiết bị CNTT của các đơn vị và các phòng học, phòng máy trong toàn trường báo cáo về Ban giám hiệu.

- Triển khai việc đấu thầu làm nhà để xe cho CBGV và HSSV.

  1. 3.    Công tác đối ngoại

- Hiệu trưởng đi thăm và làm việc tại Phần Lan.

- Hoàn thành việc xin giấy phép tiếp nhận Dự án

- Đội 1,2 của Dự án tham gia Hội thảo trực tuyến với Chuyên gia Phần Lan

- Xây dựng kế hoạch tập huấn với Chuyên gia Phần Lan vào tháng 5/2014

- Triển khai kế hoạch hợp tác với trường CĐSP Savanakhet năm 2014.

- Hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý NCKH

- Phòng QLNCKH&ĐN báo cáo kết quả TTSP của SV Trường CĐSP Savannakhet, kết quả làm việc với trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani và trường Đại học Rajabhat Buriam, Thái Lan

- Lập kế hoạch hợp tác với Trường CĐSP Salavan giai đoạn 2014-2016 và năm 2014 và thủ tục trình phê duyệt kế hoạch, ngân sách.

- Chuẩn bị chuyến công tác tại Trường CĐSP Savannakhet rút kinh nghiệm về đào tạo CĐSP Tiếng Việt và bồi dưỡng phương pháp thực hành thí nghiệm Vật lý, Hóa học.

  1. 4.    Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Công đoàn chuẩn bị đội tuyển tham gia thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2014

- Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch và tổ chức đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện hè năm 2014

- Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động chào mừng ngày thống nhất đất nước 30.4 và ngày quốc tế lao động 1.5.

- Các đơn vị có liên quan tham gia Hội thao của Thành phố theo kế hoạch của UBND Thành phố Đông Hà.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Họp trực báo

1/4

BGH, CBQL

2

Họp triển khai công tác dạy Tiếng việt cho Lào tại trường Chính trị Lê Duẩn

1/4

BGH, Đào tạo, K. Xã hội, K.Tiểu học, Tổ Tâm lý – Anh văn

3

Tổ chức cho sinh viên hệ CĐSP THCS và CĐGD Tiểu học về thực tế tại trường THCS Trần Hưng Đạo và trường Tiểu học Hùng Vương

Từ ngày 1/4 -20/4

Tổ Tâm lý – Anh văn

4

BCĐ TTSP Tỉnh thăm và kiểm tra TTTN TCSP Mầm non tại TP.Đông Hà

2/4

BCĐ TTSP Tỉnh

5

Tổng kết TTSP ngành Tâm lý ĐHSP Huế

3/4

Theo quyết định

6

Tham gia các hoạt động ngày Hội TDTT của TP Đông Hà

4-5/4

Các đơn vị có liên quan

7

Tổng kết thực tập sư phạm cuối khóa các hệ đào tạo CĐ, TC

3/4 -14/4

BCĐ TTSP, các đoàn TT

8

Tổ chức Hội thi giảng và báo cáo kết quả thực tập TN

Dự kiến ngày 15-30/4

Các Khoa, Tổ

9

Tham gia Hội nghị Tuyển sinh với Khối các trường Cao đẳng.

19/4

BGH, P. Đào tạo, P.KHTC, P.HCTH

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này./.

  HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký)

TS. Lê Thị Hương

Nơi nhận:        

 - BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

 

 

 

                                         

                       

 
Đang trực tuyến: 266
Tổng lượt truy cập: 5318317
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }