A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 6
[ Ngày đăng: 09/06/2014 8:04:00 SA, lượt xem: 1560 ]

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  96   /KH – CĐSP                                         Quảng Trị, ngày  3   tháng 6    năm 2014

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 6 năm 2014

 

I. Kết quả đạt được trong tháng 5

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Phòng Đào tạo tiếp tục triển khai tổ chức thi học phần học kỳ II cho các lớp K16, K17. Nghiệm thu đề thi, lập kế hoạch thi học phần học kỳ II cho các lớp K18. Lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp Trung cấp chuyên nghiệp K17 và tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 3 sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

- Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 1. Xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2014-2015. Tiếp tục triển khai nội dựng xây dựng đề án trường Mầm non thực hành.

 - Phòng Đào tạo sửa đổi, bổ sung các văn bản thực tập phù hợp với học chế tín chỉ và các quy định đào tạo hiện hành. Phối hợp với Công ty BSC nâng cấp phần mềm Quản lý đào tạo.

- Phòng QLNCKH&ĐN biên soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý NCKH. Xây dựng kế hoạch xét duyệt đề tài NCKH, SKKN của CBGV năm học 2013-2014.

        - Khoa BDCBQL&GV tổ chức thi học phần cho lớp Đại học Hành chính và chuẩn bị cho công tác đào tạo liên thông trong hè theo kế hoạch đã triển khai.

- Tổ CT-TC-QPANđãtriển khai kế hoạchtổ chức ngoại khóa về phòng chống tham nhũng cho SV K16, K17 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

            - Các giảng viên hoàn thành chấm điểm bài thi học phần học kỳ 2 các lớp khối K16, K17.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Nhà trường phối hợp với BTC tỉnh ủy, Sở nội vụ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng của nhà trường. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh trưởng khoa BDCBQL&GV.

- Nâng lương, phụ cấp nhà giáo và chế độ bảo hiểm xã hội cho CBVC.

- Nhà trường đã cử cán bộ quản lý cấp phòng, khoa tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo do Sở Nội vụ tổ chức.

- Tổ chức Gặp mặt đối thoại HSSV lần thứ 2, năm học 2013 – 2014 theo quy định của bộ GD&ĐT. Qua đó năm bắt được thông tin, nguyện vọng và những ý kiến đề xuất của HSSV.

- Phòng TC-CT-CT HSSV làm việc với Sở Nội vụ về công tác biên chế, tuyển dụng năm 2014; Tham mưu cho BGH để Ban hành qui định đánh giá xếp loại CB, CC, VC và LĐ. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị thẩm định Đề án xây dựng cơ sở thực hành Mầm non tại trường với Sở Giáo dục& Đào tạo.

 - Các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác thanh tra việc thực hiện quy định 3 công khai trong nhà trường theo yêu của cầu Bộ GD&ĐT. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ tự đánh giá.

- Phòng KH-TC tiếp tục công tác đối chiếu kiểm kê tài sản  năm  2013. Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp kinh phí quy hoạch chi tiết trường, phối hợp với phòng HCTH lập hồ sơ trình Sở KH-ĐT và UBND Tỉnh phê duyệt phương án, kế hoạch sửa chữa nhà KTX. Tiếp tục triển khai sửa chữa mái nhà E, giảng đường bị hỏng. Sửa chữa nhà khách KTX để phục vụ cho các giảng viên đến tham gia giảng dạy các lớp liên kết đào tạo trong hè.

 - Tổ Thiết bị phối hợp với Phòng KH-TC đối chiếu và hoàn thành kiểm tra, thống kê lại tài sản, thiết bị CNTT theo hồ sơ kiểm kê thiết bị CNTT và lập kế hoạch, hồ sơ quản lý mới; Đối chiếu thống kê, lập hồ sơ tài sản, máy tính, máy chiếu Projector và thiết bị CNTT của các đơn vị, các phòng học, phòng máy trong toàn trường.  Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ nâng cấp mạng trong  khu vực trường để phục vụ cho HSSV, học viên.

 - Tổ Thiết bị tiến hành sửa chữa, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ dạy – học và làm việc của các đơn vị theo sự phê duyệt của Ban Giám hiệu. Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và đề nghị mua mới thiết bị CNTT thay thế và bổ sung tại các phòng máy thực hành, phòng Internet. Chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, CSVC và nội dung hình ảnh phục vụ tuyên truyền hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Điện Biên Phủ, mít tin tuyên truyền về Biển - Đảo và ngày sinh nhật Bác 19/5.

- Trung tâm NCVHTVSMK tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tạo, bổ sung hiện vật phòng truyền thống của Nhà trường.

3. Công tác đối ngoại

  - Ban điều hành dự án Phần Lan tiếp tục triển khai kế hoạch và tiến độ của dự án, tổ chức Hội thảo với chuyên gia tại trường Đại học Sư phạm Huế và trường CĐSP Quảng Trị. Chuẩn bị nội dung ban hành kỷ yếu dự án Phần Lan.

- Phòng QLNCKH – ĐN, khoa CNTT tiếp tục thực hiện việc quảng bá chương trình tuyển sinh du học trình độ Đại học các ngành CNTT tại Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani - Thái Lan cho sinh viên khoa CNTT đã tốt nghiệp và đang học theo học tại khoa CNTT, thông qua các mạng xã hội và Email của sinh viên sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh. Phòng QLNCKH-ĐN tiếp tục công tác tuyển sinh du học Thái Lan hằng năm theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Lập kế hoạch hợp tác với Trường CĐSP Salavan giai đoạn 2014 - 2016 và năm 2014, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, ngân sách.

- Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Tiếng Việt trường và các trường Tiểu học, THCS đã cử đoàn công tác tham dự Hội nghị về công tác đào tạo Tiếng Việt tại trường CĐSP Savanakhet - Lào.

- Phòng QLNCKH&ĐN phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phương pháp thực hành thí nghiệm Lý, Hóa cho trường CĐSP Savanakhet.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV.

- Hội Sinh viên phối hợp với nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tuyên truyền, mít tinh  “Hướng về biển đảo tổ quốc” và tham gia ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương với số tiền 13.500.000đ. Đoàn Thanh niên tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội  khóa 2 năm 2014 cho HSSV.

- Tuyên truyền Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trong ĐVTN toàn trường qua hệ thống Website của Đoàn trường.

- Chi Hội thập đỏ nhà trường phối hợp các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức tuyên truyền, vận động HSSV hiến máu tình nguyện năm 2014 theo chỉ tiêu BCĐ hiến máu tỉnh giao. Kết quả đã thu được 126 đơn vị máu.

 - Hội Sinh viên tổ chức sát hạch sinh viên 5 tốt. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đăng ký tham gia “Chiến dịch tình nguyện hè năm 2014”. Tiếp tục triển khai hoạt động Ngày Chủ nhật xanh  trong các Chi hội.  Đưa Hội viên sinh viên về giúp đỡ các em tại Mái ấm Tình hồng.

II. Một số nội dung công tác trong tháng 6/2014.

1. Công tác đào tạo, Bồi dưỡng và NCKH

- Hội đồng thi học phần tiếp tục triển khai kế hoạch thi học phần học kỳ 2 cho HSSV khối K18.

            - Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị xét kết quả rèn luyện, học tập và học bổng cho HSSV đồng thời tổ chức học lại  và thi lại cho sinh viên K16+K17

- Phòng Đào tạo tổng kết điểm và xếp loại rèn luyện toàn khóa.

- Các khoa/tổ nộp điểm đồng thời khoa nào có lớp đào tạo năm học 2014-2015 gửi kế hoạch đ-ào tạo toàn khóa về cho phòng đào tạo

- Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ Trung cấp và Xét công nhận tốt nghiệp để phòng Đào tạo làm hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên

- Hội đồng khoa học xét đề tài NCKH, SKKN của giảng viên, cán bộ nhân viên.

- Tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các hệ đào tạo.

- Khoa BDCBQL&GV tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo liên thông, liên kết trong hè

- Hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý NCKH.

- Các Khoa, Tổ trực thuộc tổ chức tổng kết năm học 2013-2014 và cả khóa học.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Hội đồng thi đua các đơn vị, cấp trường tiến hành xét danh hiệu thi đua cho CBVC theo đúng hướng dẫn về công tác thi đua của cấp trên.

- Nâng lương, Phụ cấp nhà giáo và làm chế độ bảo hiểm xã hội cho CBVC, HSSV  năm 2014

- Hoàn thành việc làm Hợp đồng xác định thời hạn và Hợp đồng không xác định thời hạn cho CBVC, Lao động

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, nhân sự, tuyển dụng chuẩn bị năm học mới 2014-2015

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xây dựng trường mầm non thực hành.

- Làm Hợp đồng Giảng dạy và Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng giảng dạy cho GV thỉnh giảng

- Tổ Thiết bị phối hợp với Phòng Hành Chính – Tổng hợp để làm lại rèm chắn nắng cho phòng máy tính F305; triển khai theo kế hoạch lắp đặt bổ sung và điều chuyển các điểm phát sóng Wireless mở tại nhà M, nhà A, nhà E, nhà F, giảng đường và thư viện phục vụ nhu cầu sử dụng của CB-GV và HSSV trong công tác, giảng dạy và học tập và tải tài liệu miễn phí trên internet. 

 - Tổ Thiết bị khảo sát và lập sơ đồ chuyển đường mạng LAN từ phòng A203 qua A204, và lắp đặt thêm đường mạng cho các đơn vị thuộc dãy nhà A theo sự phê duyệt của Ban giám hiệu; Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và đề nghị mua mới thiết bị CNTT thay thế và bổ sung tại các phòng máy thực hành, phòng Internet và vật tư lưu trữ kho.

- Họp Hội đồng thanh lý tài sản của TTHTHT-TV

- Thanh tra việc đào tạo có yếu tố nước ngoài và Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV

- Hoàn thành tổng hợp lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa.

- Tiếp tục tiến hành điều chỉnh bổ sung báo cáo tự đánh giá

3. Công tác đối ngoại

-          Phòng QLNCKH&ĐN nhận và biên tập bài đăng Kỷ yếu Dự án Phần Lan.

-          Chuẩn bị nội dung, thủ tục và đi công tác tại Trường CĐSP Salavan.

-          Làm thủ tục, đón tiếp và làm việc với Trường Đại học Rajabhat Sakon Nakhon.

-          Triển khai công tác tuyển sinh du học Thái Lan 2014-2015.

-          Phối hợp triển khai tuyển sinh liên kết đào tạo chuyên ngành Khoa học máy tính với Trường Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani.

- Phòng QLNCKH&ĐN liên hệ, chuẩn bị thủ tục đưa đoàn cán bộ đi công tác tại các trường đại học Đông - Bắc Thái Lan.

- Khoa CNTT thực hiện kế hoạch quảng bá chương trình tuyển sinh du học trình độ Đại học các ngành CNTT tại Đại học Rajabhat Ubon Ratchathani - Thái Lan cho SV khoa CNTT đã tốt nghiệp và đang học theo học tại khoa CNTT thông qua các kênh mạng xã hội và email của sinh viên sau khi có ý kiến của UBND Tỉnh

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Phòng TC-CT CTHSSV Tổ chức “tuần sinh hoạt Công dân HSSV” cuối khoá.

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai kế hoạch “ Tình nguyện Hè 2014”.

- Chi đoàn CB-GV phối hợp với Công đoàn tổ chức phát quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1.6

- Hội Sinh viên Phối hợp với Đoàn trường tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại Mái ấm tình hồng.

- Bế giảng các lớp đào tạo nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội khóa 2 năm 2014.

- Đoàn Thanh niên họp xét giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp nhận thức Đảng và phát triển Đảng nhân ngày 19/5; Tổ chức đánh giá các đề tài NCKH trong SV và Hội nghị báo cáo NCKH trong SV lần thứ 6 năm 2014.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Các khoa/tổ có lớp đào tạo năm học 2014-2015 gửi kế hoạch đào tạo toàn khóa về cho phòng đào tạo

2/6 - 8/6

P. Đào tạo, các khoa, tổ, chuyên môn

2

Các khoa/tổ tổ chức tổng kết cuối khóa

2/6-10/6

Các khoa

3

Thi học kỳ 2 các lớp K18

2/6-20/6

Theo quyết định

4

Bế giảng lớp đào tạo Đoàn – Đội năm 2014

3/6

BTV đoàn trường

5

Hội nghị BCH Đoàn trường

4/6

BTV đoàn trường

6

Duyệt phân công giảng dạy của các khoa

4/6 - 6/6

BGH, P. Đào tạo

7

Họp Hội đồng NCKH cấp phòng, khoa, tổ

7-17/6

Các đơn vị

8

Xét điề.u kiện dự thi tốt nghiệp hệ trung cấp

9/6

Hội đồng chuyên môn

9

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2013 và thanh lý tài sản của Trung tâm HTHT-TV

9-1004/6

Theo quyết định

10

Thi tốt nghiệp + chấm thi các lớp cao đẳng trung cấp

10/6-15/6

Theo quyết định

11

Thanh tra việc đào tạo có yếu tố nước ngoài và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV

16-21/6

Theo quyết định

12

Họp hội đồng NCKH cấp trường (phiên 1)

19/6

Theo quyết định

13

Họp hội đồng NCKH cấp trường (phiên 2)

23/6

Theo quyết định

14

Các đơn vị họp xếp loại thi đua cuối năm

24-25/6

Các đơn vị

15

Tổng kết điểm của các lớp K18

23/6-29/6

Các khoa, tổ chuyên môn

16

Lễ tốt nghiệp ra trường

26/6

Các đơn vị

17

Họp xếp loại thi đua cấp trường

26-30/6

Theo quyết định

18

Xếp loại rèn luyện K18 cấp khoa

30/6-1/7

Các khoa, tổ chuyên môn

19

Tổng kết năm học

3/7

Toàn trường

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2014. Các tổ chức, đơn vị căn cứ nhiệm vụ để thực hiện nội dung kế hoạch này.

 

Nơi nhận:        

- BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Lê Thị Hương

 

 
Đang trực tuyến: 145
Tổng lượt truy cập: 7392535
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }