A A+
Kế hoạch tháng 6/2016
[ Ngày đăng: 06/06/2016 15:07:30, lượt xem: 933 ]

        UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐNG SƯ PHẠM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

          Số: 77/KH – CĐSP                               Quảng Trị, ngày  31 tháng năm 2016

       

 

   KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 6 năm 2016

 

          I. Kết quả hoạt động tháng 5/2016

  1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH

        - Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II an toàn, đúng quy chế.

        - Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K18.

  - Triển khai  đề án tự chủ tuyển sinh, hoàn thành công tác tư vấn tuyển sinh tại các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

  - Phòng Đào tạo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy theo phương thức xét học bạ; đăng ký thi tuyển sinh các môn năng khiếu, đăng ký thi tuyển sinh liên thông cao đẳng và đăng ký xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp.

- Hoàn thành việc tổng kết điểm cho các lớp K18 và K19.

  - Tổ chức thi lại và ôn thi tốt nghiệp cho các lớp Trung cấp K19.

        - Triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia như khảo sát địa điểm, thống kê cơ sở vật chất, lập phương án phục vụ cho kỳ thi.

        - Khoa QLGD&LKĐT tổ chức đi thực tế cho các lớp BDCBQL.

        - Các đơn vị hoàn thành việc xét duyệt đề tài, SKKN cấp đơn đơn vị. Hội đồng khoa học nhà trường đã họp và xét duyệt đề tài, SKKN cấp trường năm học 2015 – 2016 theo đúng kế hoạch đề ra.

        - Khoa GD Tiểu học tổ chức thành công chuyên đề - thao giảng: “Vận dụng mô hình trường học mới VNEN trong dạy học một số học phần cho HSSV”.

        - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức kiểm tra cấp phát chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CTSV hoàn thành các biểu mẫu tinh giản biên chế nộp Sở Nội vụ và Sở Tài chính đúng thời gian quy định.

- Phòng TCCT-CTSV chủ trì phối hợp phòng KHTC, HCTH và các đơn vị xây dựng kế hoạch kỷ niệm 20 năm nâng cấp thành trường Cao đẳng; ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị lễ kỷ niệm.

- Phòng KHTC hoàn thành nghiệm thu công trình sân trường nội bộ, hạng mục lát gạch vỉa, hè sân bê tông nhà Thư viện; hoàn thành thủ tục thanh toán trả nợ công trình GDĐN; hồ sơ quyết toán công trình GDĐN theo quy định.

- Phòng KHTC phối hợp với P.HCTH hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, thẩm định các tài sản thanh lý sau kiểm kê 2015; tiến hành thanh lý tài sản theo quy định.

- Trung tâm CNTT-TT hoàn thành các thủ tục sửa chữa thiết bị năm 2016; Tổ chức sửa chữa thiết bị đã được phê duyệt và tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng kịp thời.

3. Công tác đối ngoại

        - Phòng QLNCKH&ĐN phối hợp với các cá nhân và bộ phận liên quan  chuẩn bị hồ sơ triển khai Dự án Phần Lan giai đoạn 3; dự án CRS (giai đoạn 2).

        - Tổ chức tuyển sinh du học Thái Lan;

        - Đón tiếp đoàn CBGV Trường ĐH Roi Et, Thái Lan;

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Tham gia đợt bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp đạt kết quả cao;

- Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Đây là dịp để CBGV và HSSV ôn lại những dấu mốc quan trọng của cuộc đời và sự  nghiệp Bác Hồ, được nghe những tác phẩm có giá trị của Chủ tịch HCM;

- Đoàn thanh niên phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Đoàn - Đội cho HSSV. Lớp Nghiệp vụ diễn ra theo đúng kế hoạch và bế giảng ngày 19/5;

- Tổ chức tham quan học tập ở Quảng Bình và giao lưu với Đoàn trường Đại học Quảng Bình đạt kết quả tốt;

- Hội sinh viên triển khai kế hoạch  tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các em nhỏ mồ côi ở Trung tâm Mái ấm tình hồng.

  II. Công tác trọng tâm tháng 6/2016

1.     Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

    + Tư vấn tuyển sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT;

+ Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy theo phương thức xét học bạ; đăng ký thi tuyển sinh các môn năng khiếu, đăng ký thi tuyển sinh liên thông cao đẳng và đăng ký xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp;

+ Triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia;

+ Tổ chức thi kết thúc học phần đối với lớp K20;

+ Tổ chức thi tốt nghiệp hệ Trung cấp K19;

+ Xét rèn luyện cho HSSV các lớp K18, K19;

+ Xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp CĐ & TCCN hệ chính quy;

+ Hoàn thành hồ sơ, bằng tốt nghiệp/giấy chứng nhận tạm thời cho HSSV;

+ Tổ chức lễ ra trường cho HSSV cuối khóa;

- Khoa GD Mầm non, GD Tiểu học triển khai kế hoạch đào tạo hè đối với các lớp CĐ liên thông K20;

- Khoa QLGD&LKĐT tổ chức thi học phần cho các lớp BDCBQL tại các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ; Tổ chức nhập học cho các lớp liên kết đào tạo đại học từ xa; ĐH SP Huế; Học viện âm nhạc; Đại học nghệ thuật;

- Các khoa/Tổ chuyên môn tổ chức tổng kết năm học, khóa học theo kế hoạch, phân công chuyên môn năm học 2016 – 2017 và kê khai thừa giờ;

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tiếp tục chiêu sinh các lớp chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Thái, Tin học  cho HSSV và các đối tượng có nhu cầu;

- Phòng QLNCKH&ĐN tiếp tục hoàn thiện thủ tục để thông qua kết quả NCKH năm học 2015-2016.

2.     Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CTSV phối hợp với các đơn vị thực hiện các công việc sau:

+ Tổ chức tổng kết và bình xét danh hiệu thi cuối năm cho CBVC-NLĐ;

+ Ban hành kế hoạch, chương trình tổ chức kỷ niệm 20 năm nâng cấp trường CĐSP Quảng Trị;

+ Rà soát và giải quyết chế độ chính sách về nâng lương trước thời hạn, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 cho viên chức, lao động;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CMNV, LLCT cho CBVC;

+ Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ CBVC, LĐ trong nhà trường;

+ Hoàn chnh các biểu mẫu thống kê, danh sách về chất lượng và tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức viên chức trình Sở Nội vụ theo yêu cầu.

+ Các đơn vị: P.TC-CT-CTSV, P. Đào tạo, P. TTPC-ĐBCL, HCTH, TT CNTT&TT chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc đánh giá CB-VC cuối năm;

- Phòng TTPC-KĐCL tổng hợp số liệu thanh kiểm tra gửi các đơn vị; tổ chức thanh tra kỳ thi học phần, thi tốt nghiệp hệ TCCN theo quy định;

- Phòng KHTC triển khai công tác xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2017; quyết toán công trình sửa chữa KTX; trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và các bước tiếp theo công trình sửa chữa nhà học F;

- Phòng HCTH hoàn thành các thủ tục, hồ sơ về công tác thi đua khen thưởng; dự thảo kế hoạch cải cách hành chính năm học 2016 – 2017; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các kỳ thi; thực hiện mua sắm trang thiết bị đã được phê duyệt; hoàn thành việc thanh lý tài sản.

  3. Công tác đối ngoại

- Lập kế hoạch tập huấn bồi dưỡng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ giáo viên Trường CĐSP Salavan và CĐSP Savannakhet;

- Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ dự án Phần Lan giai đoạn 3, dự án CRS giai đoạn 2

- Tuyển sinh du học Thái Lan theo kế hoạch.

          4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

          - Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ báo công và trao 20 suất học bổng cho HSSV có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9;

          - Tổ chức trao quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi cho các cháu là con của CBVCLĐ trong nhà trường;

          - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch tình nguyện hè 2016, tình nguyện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia;

          - Tổ chức vận động quyên góp xây mộ Nhà giáo, AHLĐ Hà Công Văn.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Các lớp K20 thi học kỳ II

30/5 - 18/6

Hội đồng thi học phần

2

Họp Hội đồng NCKH lần 1

31/5

Theo QĐ

3

Các lớp ĐH, CĐ liên thông, liên kết, từ xa nhập học

01/6

K.QLGD&LKĐT  và các đơn vị liên quan

4

Tổng kết khóa học cho HSSV năm cuối

01/6

Khoa GD Tiểu học

5

Xét rèn luyện cho SVHS K18, K19

02/06

BGH; P. ĐT,TC-CT-CTSV, TTPC-ĐBCL, HCTH, KHTC, các khoa/tổ có HSSV

6

Hội nghị chuyên đề xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo

03/6

Khoa CNTT

7

Trao học bổng Bùi Kim Đỉnh cho HSSV

04/6

Tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

8

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp & hội đồng thi tốt nghiệp TCCN

07/06

Theo QĐ

9

Thi tốt nghiệp TCCN

09,10/6

Theo QĐ

10

Họp Hội đồng NCKH lần 2

10/6

Theo QĐ

11

Chuẩn bị CSVC thi THPT QG

06/6 – 12/6

Ban CSVC và cá nhân có liên quan

12

Chấm thi tốt nggiệp TCCN

13-15/6

Theo QĐ

13

Đánh giá xếp loại thi đua cấp đơn vị

Trước 15/6

Các đơn vị

14

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ thi THPT quốc gia 2016 (lần 1)

15/6

BGH, P. ĐT, HCTH

15

Xét công nhận tốt nghiệp CĐ  K18 và TCCN K19 (hệ chính quy)

16/06

Theo QĐ

16

Họp HĐ thi đua nhà trường

21-22/6

Theo QĐ

17

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ thi THPT quốc gia 2016 (lần 2)

24/6

BGH, P. ĐT, HCTH

18

Lễ ra trường cho HSSV cuối khóa

Sáng 27/6

Toàn trường

19

Tổng kết năm học

Chiều 27/6

Toàn trường

20

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

29 – 04/7

Hội đồng thi

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2016. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc ./.

 

Nơi nhận:       

 - BGH

- Các đơn vị

-  Lưu VT.

 

 

                                                HIỆU TRƯỞNG 

                                                       Đã ký

 

                                               TS. Lê Thị Hương

 
Đang trực tuyến: 70
Tổng lượt truy cập: 6966723
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }