A A+
Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm 2020 - 2021
[ Ngày đăng: 26/01/2021 09:19:24, lượt xem: 101 ]

 Xem ở file đính kèm 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 111
Tổng lượt truy cập: 4719350
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }