A A+
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2019 "Nhà trường, gia đình và xã hội với giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay"
[ Ngày đăng: 23/10/2019 08:26:57, lượt xem: 376 ]
 
Đang trực tuyến: 318
Tổng lượt truy cập: 5318487
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }