A A+
KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2014-2015
[ Ngày đăng: 19/06/2015 08:58:00, lượt xem: 1651 ]

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-CĐSP ngày 26/3/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ năm học 2014 – 2015 Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

        

KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2014-2015

 

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-CĐSP ngày 26/3/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ năm học 2014 – 2015 Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Từ ngày 02/4/2015 đến ngày 04/4/2015 Phòng TT-PC-ĐBCL đã tiến hành thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị có liên quan đến việc việc quản lý, cấp phát, các loại văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường: Phòng Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học . Kết quả thanh tra như sau:

- Văn bằng - chứng chỉ được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào tạo được thực hiện đúng với nguyên tắc cấp phát văn bằng chứng chỉ theo Quy chế về văn bằng - chứng chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

                - Thủ tục cấp phát, thu hồi, huỷ bỏ văn bằng - chứng chỉ được thực hiện đúng theo Quy chế về văn bằng - chứng chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

             - Sổ gốc của các văn bằng - chứng chỉ qua đối chứng cơ bản đảm bảo tính chính xác, quản lý chặt chẽ và lưu trữ lâu dài. Việc cấp phát văn bằng - chứng chỉ đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo quy định Quy chế về văn bằng - chứng chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

            - Việc huỷ phôi văn bằng - chứng chỉ đã được nhà trường lập hội đồng huỷ phôi văn bằng chứng chỉ đúng quy trình được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quy chế về văn bằng - chứng chỉ.

            - Thực hiện việc lập hồ sơ làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng - chứng  chỉ cẩn thận, sắp xếp khoa học, rõ ràng phân loại theo từng bậc đào tạo, loại hình đào tạo, ngành đào tạo rất thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng khi cần thiết.

- Sổ gốc văn bằng - chứng chỉ lưu giữ ở Phòng Đào tạo thực hiện  theo đúng mẫu quy định tại phụ lục II của Quy chế về văn bằng - chứng chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

            * Phòng Đào tạo

Hệ đào tạo

Số lượng phôi bằng tồn đến ngày 01/4/2014

Số lượng phôi bằng trường được cấp năm 2014

Số lượng phôi bằng đã cấp năm 2014

Số lượng phôi bằng đã hỏng năm 2014

Số lượng phôi bằng trường được cấp năm 2014

Số lượng phôi bằng còn tồn  đến nay

Bằng Cao đẳng

14

370

361

07

0

16

Bằng TCCN

23

178

178

13

0

10

Chứng chỉ GDQP

09

370

363

01

0

15

Chứng chỉ GDTC

66

400

363

05

0

98

* Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Loại hình đào tạo

Khóa kiểm tra cấp chứng chỉ

Số lượng phôi bằng tồn đến 4/2014

Số lượng phôi bằng được cấp

Năm 2014

Số lượng phôi bằng đã cấp

Số lượng phôi bằng  hỏng 

Số lượng phôi bằng  còn tồn đến nay

Tiếng Anh , Tin học trình độ B, C

09/3/2014

20

70

48

01

41

Tiếng Anh, Lào, Tin học trình độ A, B, C

08/6/2014

 

100

62

0

38

Tiếng Anh, Tin học trình độ B

07/9/2014

 

195

102

02

91

Tiếng Anh , Tin học trình độ B, C

23/11/2014

 

0

33

0

-33

Tiếng Anh, Tin học trình độ B

18/01/2015

 

0

19

01

-20

Tổng

20

365

264

04

117

 

Kết quả thanh tra là cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác và có sự điều chỉnh phù hợp kịp thời, đồng thời khuyến khích, động viên cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ phát huy hết khả năng, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

 

                                                                                                Tin: Nguyễn Thị Thu Hằng

          

 

 

 
Đang trực tuyến: 129
Tổng lượt truy cập: 7392410
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }