A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2005: Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc K7
[ Ngày đăng: 04/07/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 2956 ]


TT MÃ SỐ
SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
THI CUỐI KHOÁ TBC
TOÀN
KHOÁ
XẾP LOẠI
RÈN LUYỆN
TOÀN KHOÁ
XẾP HẠNG
TỐT NGHIỆP
CNXH
KH
TLHLT&SP
PPDH
Thanh
nhạc
2 ĐVHT 4 ĐVHT 5 ĐVHT

1

NH02AN01

Hoàng Đức Anh

05/02/1982

3

6

7

6,09

TB

Hỏng

2

NH02AN02

Nguyễn Thị Kiều Anh

04/01/1982

8

8

8

6,47

TB Khá

TB Khá

3

NH02AN03

Văn Ẩn

12/11/1977

5

7

6

7,13

Khá

Khá

4

NH02AN04

Võ Văn Cường

20/02/1978

3

7

8

7,46

Tốt

Hỏng

5

NH02AN05

Trần Bá Châu

10/04/1980

5

6

9

7,19

Tốt

Khá

6

NH02AN06

Nguyễn Thị Diễm

18/11/1984

8

7

7

6

NH02AN07

Trần Phương Dung

18/11/1984

8

7

7

7,39

TB Khá

Khá

7

NH02AN08

Phạm Thị Anh Đào

21/03/1981

5

7

7

6,89

Khá

TB Khá

8

NH02AN09

Nguyễn Ngọc Tú Hà

16/03/1984

5

7

8

7,12

Khá

Khá

9

NH02AN10

Trương Sỹ Hải

17/05/1981

6

7

6

6,54

TB

TB Khá

10

NH02AN11

Trần Công Hào

19/07/1970

6

8

8

6,85

Tốt

TB Khá

11

NH02AN12

Bùi Thị Thu Hằng

20/10/1981

6

8

8

7,45

Tốt

Khá

12

NH02AN13

Nguyễn Thị Thuý Hằng

29/11/1977

7

7

8

7,55

Khá

Khá

13

NH02AN14

Trần Thị Ngọc Hiền

17/11/1982

5

6

9

6,56

Khá

TB Khá

14

NH02AN15

Trương Thị Thu Hiếu

26/02/1983

7

7

6

7,58

Tốt

Khá

15

NH02AN16

Bùi Thị Huệ

01/10/1983

5

7

7

6,97

Khá

TB Khá

16

NH02AN17

Nguyễn Thị Hương

20/10/1982

5

7

7

6,71

Khá

TB Khá

17

NH02AN18

Võ Thị Liên

20/10/1984

6

8

9

8,24

Xuất sắc

Giỏi

18

NH02AN19

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

22/04/1981

5

7

7

7,13

Khá

Khá

19

NH02AN20

Nguyễn Thị Liên

11/01/1982

6

7

8

7,01

Khá

Khá

20

NH02AN21

Hồ Thuỳ Linh

20

NH02AN22

Trần Thị Tường Như

03/02/1982

7

7

6

7,68

Tốt

Khá

21

NH02AN23

Lê Hữu Phước

28/10/1980

6

7

8

7,58

Khá

Khá

22

NH02AN24

Nguyễn Ánh Quê

09/11/1984

5

6

8

7,33

Khá

Khá

23

NH02AN25

Nguyễn Thị Như Quỳnh

04/10/1983

6

8

8

7,44

Khá

Khá

24

NH02AN26

Phan Duy Tân

08/12/1983

9

7

8

8,32

Xuất sắc

Giỏi

25

NH02AN27

Đặng Thị Thuận

14/05/1983

5

7

7

7,11

Tốt

Khá

26

NH02AN28

Phan Thị Đan Trâm

14/05/1981

3

7

7

6,73

TB Khá

Hỏng

27

NH02AN29

Nguyễn Thị Trang

29/06/1980

6

7

9

7,24

Khá

Khá

28

NH02AN30

Lê Văn Trí

06/06/1980

2

5

7

6,33

Khá

Hỏng

29

NH02AN31

Nguyễn Thị Thuỳ Trinh

21/08/1984

6

7

7

7,41

Khá

Khá

30

NH02AN32

Trần Châu Tuấn

02/01/1981

2

6

7

6,71

Tốt

Hỏng

31

NH02AN33

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

23/08/1978

7

7

9

8,69

Tốt

Giỏi

 
Đang trực tuyến: 1436
Tổng lượt truy cập: 7404258
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }