A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2005: Cao đẳng Sư phạm Hoá - Lý K7
[ Ngày đăng: 04/07/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3263 ]


Cao đẳng Sư phạm Hoá - Lý K7

TT MÃ SỐ
SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
THI CUỐI KHOÁ TBC
TOÀN
KHOÁ
XẾP LOẠI
RÈN LUYỆN
TOÀN KHOÁ
XẾP HẠNG
TỐT NGHIỆP
CNXH
KH
HĐ GD &
PP DHT
ĐSĐC &
ĐSSC
2 ĐVHT 4 ĐVHT 5 ĐVHT
1 TN02HL01 Hoàng Thị Mỹ Châu 04/04/1982 6 8 8 7,23 Tốt Khá
2 TN02HL02 Lương Ngọc Chung 12/08/1984 7 8 8 7,44 Tốt Khá
3 TN02HL03 Nguyễn Quốc Cường 16/05/1984 7 8 8 6,53 Khá TB Khá
4 TN02HL04 Nguyễn Ngọc Dũng 03/11/1981 5 6 6 6,05 Khá TB Khá
5 TN02HL05 Nguyễn Thị Linh Giang 05/05/1984 6 6 7 7,28 Tốt Khá
6 TN02HL06 Nguyễn Thị Hoa 17/11/1983 5 7 7 6,63 Khá TB Khá
7 TN02HL07 Nguyễn Hồ Hải Hương 01/01/1984 8 6 9 7,03 Tốt Khá
8 TN02HL08 Trần Thị Thu Hương 20/02/1983 7 8 9 7,20 Tốt Khá
9 TN02HL09 Lê Minh Hướng 19/02/1982 5 6 7 6,08 Khá TB Khá
10 TN02HL10 Lê Thị Kim Lan 07/03/1983 7 9 9 7,38 Tốt Khá
11 TN02HL11 Trần Thị Ngọc Lan 17/05/1984 6 7 9 6,73 Tốt TB Khá
12 TN02HL12 Hoàng Thị Lịch 01/04/1983 5 6 8 6,48 Tốt TB Khá
13 TN02HL13 Trần Minh Liên 22/04/1982 5 7 9 6,86 Tốt TB Khá
14 TN02HL14 Phan Thị Kim Liên 07/02/1982 7 7 9 7,78 Xuất sắc Khá
15 TN02HL15 Nguyễn Thị Ngọc Linh 24/03/1984 7 9 9 6,91 Tốt TB Khá
16 TN02HL16 Lê Mận 14/10/1984 9 9 9 7,02 Khá Khá
17 TN02HL17 Trương Đức Nhân 20/04/1982 4 4 5 5,69 Khá Hỏng
18 TN02HL18 Trần Thị Lan Phương 17/09/1984 6 6 8 6,99 Khá TB Khá
19 TN02HL19 Đoàn Thị Thanh Phượng 22/03/1984 8 7 10 7,82 Xuất sắc Khá
20 TN02HL20 Trần Quốc Phong 19/08/1984 5 5 6 6,41 Khá TB Khá
21 TN02HL21 Văn Thị Quý 10/02/1984 5 8 7 7,15 Tốt Khá
22 TN02HL22 Trương Minh Thái 13/06/1984 8 8 9 7,06 Tốt Khá
23 TN02HL23 Nguyễn Viết Thành 17/05/1984 6 6 6 6,09 Khá TB Khá
24 TN02HL24 Nguyễn Văn Thuận 12/11/1981 6 8 7 6,67 Tốt TB Khá
25 TN02HL25 Nguyễn Thị Thúy 27/03/1983 6 8 8 7,34 Tốt Khá
26 TN02HL26 Lâm Thị Thủy 13/10/1982 6 6 7 6,40 Tốt TB Khá
27 TN02HL27 Nguyễn Thị Bích Thủy 27/08/1984 5 6 8 6,80 Khá TB Khá
28 TN02HL28 Võ Thị Hoài Thương 29/02/1984 5 8 9 6,66 Khá TB Khá
29 TN02HL29 Nguyễn Thị Hà Tiên 02/02/1984 9 8 9 8,03 Xuất sắc Giỏi
30 TN02HL30 Võ Viết Trung 18/03/1983            
30 TN02HL31 Phan Văn Tuấn 17/11/1982 5 5 5 6,16 Khá TB Khá
31 TN02HL32 Nguyễn Thị Tuyết 07/03/1984 5 7 8 7,22 Tốt Khá
32 TN02HL33 Lê Việt Tường 10/08/1980 7 7 7 6,87 Tốt TB Khá
33 TN02HL34 Cao Thị Thúy Vân 15/04/1982 7 7 7 6,83 Khá TB Khá
34 TN02HL35 Trần Thị Thanh Xuân 03/02/1984 7 7 8 7,39 Tốt Khá
35 TN02HL36 Nguyễn Thị Hải Yến 11/01/1982 6 8 9 7,25 Tốt Khá
36 TN01SH39 Trương Huy Tân 08/03/1983 5 7 6 6,57 TB Khá TB Khá

 
Đang trực tuyến: 1516
Tổng lượt truy cập: 7403746
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }