A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2005: Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật K7
[ Ngày đăng: 04/07/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3202 ]


TT MÃ SỐ
SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
THI CUỐI KHOÁ TBC
TOÀN
KHOÁ
XẾP LOẠI
RÈN LUYỆN
TOÀN KHOÁ
XẾP HẠNG
TỐT NGHIỆP
CNXH
KH
TLHLT&SP
PPDH
Bố cục
2 ĐVHT 4 ĐVHT 5 ĐVHT

1

NH02MT01

Nguyễn Thị Hải

22/02/1983

7

8

9

7,90

Tốt

Khá

2

NH02MT02

Nguyễn Thị Thu Hằng

20/12/1981

5

6

8

6,87

Khá

TB Khá

3

NH02MT03

Nguyễn Thị Hiền

23/09/1982

6

8

7

8,14

Tốt

Giỏi

4

NH02MT04

Nguyễn Thanh Hoà

29/01/1979

5

7

7

6,91

Khá

TB Khá

5

NH02MT05

Nguyễn Thị Hoà

24/02/1984

5

7

8

7,26

Tốt

Khá

6

NH02MT06

Nguyễn Tiến Hoàng

28/04/1982

5

7

8

6,92

Khá

TB Khá

7

NH02MT07

Nguyễn Thị Lệ Huyền

12/01/1983

5

7

8

7,35

Khá

Khá

8

NH02MT08

Trần Thị Thanh Huyền

01/09/1982

5

7

7

7,36

Tốt

Khá

9

NH02MT09

Hồ Bá Phước Hưng

23/09/1983

6

8

8

7,27

TB Khá

Khá

10

NH02MT10

Phan Thị Hương

18/09/1981

6

9

8

7,57

Tốt

Khá

11

NH02MT11

Bùi Hữu Kỳ

13/05/1982

3

5

9

6,23

TB

Hỏng

12

NH02MT12

Hoàng Đức Hà Lam

31/01/1982

6

5

8

6,67

TB

TB Khá

13

NH02MT13

Trần Mậu Lãm

17/09/1980

5

6

6

6,29

Khá

TB Khá

14

NH02MT14

Trương Thị Liên

20/05/1980

6

7

8

6,90

Khá

TB Khá

15

NH02MT15

Mai Thị Nhung

30/06/1982

7

7

7

7,71

Khá

Khá

16

NH02MT16

Đặng Nguyễn Hà Như

02/05/1984

5

7

6

6,77

Khá

TB Khá

17

NH02MT17

Nguyễn Thị Phúc

22/09/1982

5

7

8

6,71

TB Khá

TB Khá

18

NH02MT18

Nguyễn Sỹ

02/03/1981

5

7

7

6,75

Khá

TB Khá

19

NH02MT19

Phạm Hữu Thơ

01/07/1982

7

3

8

6,22

TB Khá

Hỏng

20

NH02MT20

Nguyễn Tiến Thành

06/11/1983

3

5

6

5,81

TB

Hỏng

21

NH02MT21

Nguyễn Thị Thanh

02/10/1979

5

7

7

6,64

Khá

TB Khá

22

NH02MT22

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

25/10/1982

6

7

7

6,52

Khá

TB Khá

23

NH02MT23

Trần Thị Thuý

27/02/1982

6

9

7

7,98

Xuất sắc

Khá

24

NH02MT24

Nguyễn Hữu Trung

24/06/1983

5

6

7

6,82

Khá

TB Khá

25

NH02MT25

Lê Phước Tuấn

15/09/1983

6

7

7

6,82

Khá

TB Khá

26

NH02MT26

Phạm Ngọc Tuấn

08/02/1979

5

6

6

6,63

TB Khá

TB Khá

27

NH02MT27

Trần Thị Ngọc Tuy

10/10/1983

5

7

7

6,87

Tốt

TB Khá

28

NH02MT28

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

12/02/1982

6

7

7

7,13

Khá

Khá

29

NH02MT29

Lê Thị Bích Vân

12/11/1982

5

8

8

7,45

Tốt

Khá

30

NH02MT30

Trần Thị Thanh Xuân

20/08/1978

5

7

7

6,60

Tốt

TB Khá

 
Đang trực tuyến: 1470
Tổng lượt truy cập: 7403805
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }