A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2005: Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý K7
[ Ngày đăng: 04/07/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3126 ]


Cao đẳng Sư phạm Toán - Lý K7

TT MÃ SỐ
SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
THI CUỐI KHOÁ TBC
TOÀN
KHOÁ
XẾP LOẠI
RÈN LUYỆN
TOÀN KHOÁ
XẾP HẠNG
TỐT NGHIỆP
CNXH
KH
HĐ GD &
PP DHT
ĐSĐC &
ĐSSC
2 ĐVHT 4 ĐVHT 5 ĐVHT

1

TN02TL01

Nguyễn Thị Khả Ái

21/01/1983

7

6

5

6,48

Khá

TB Khá

2

TN02TL02

Nguyễn Thị Châu Anh

07/07/1983

7

8

6

7,26

Tốt

Khá

3

TN02TL03

Võ Thị Anh

18/01/1977

6

6

5

6,27

TB Khá

TB Khá

4

TN02TL04

Nguyễn Đức Bản

21/01/1982

6

5

6

6,39

Khá

TB Khá

5

TN02TL05

Đào Quang Cường

20/02/1983

8

5

7

6,49

TB Khá

TB Khá

6

TN02TL06

Đinh Thị Dùng

15/11/1982

9

8

7

7,31

Tốt

Khá

7

TN02TL07

Hoàng Thị Duyên

07/07/1983

8

8

8

6,60

Tốt

TB Khá

8

TN02TL08

Hoàng Minh Đức

05/09/1983

8

8

9

7,79

Khá

Khá

9

TN02TL09

Nguyễn Thị Thu Hà

06/11/1982

6

6

9

6,77

Khá

TB Khá

10

TN02TL10

Trần Xuân Hai

20/06/1981

6

6

7

6,13

Khá

TB Khá

11

TN02TL11

Lê Minh Hiếu

16/11/1984

8

7

6

6,70

Tốt

TB Khá

12

TN02TL12

Nguyễn Thanh Hiếu

10/01/1983

7

5

5

6,10

TB Khá

TB Khá

13

TN02TL13

Lê Cảnh Hoài

31/03/1983

7

9

8

6,64

Xuất sắc

TB Khá

14

TN02TL14

Trần Quốc Hoàng

10/10/1984

7

7

7

6,63

Khá

TB Khá

15

TN02TL15

Trần Thị Hương

14/07/1983

8

6

6

6,40

Khá

TB Khá

16

TN02TL16

Trần Văn Hữu

20/08/1984

7

6

8

6,37

Khá

TB Khá

17

TN02TL17

Đào Thị Hồng Lê

17/04/1984

10

8

8

7,41

Tốt

Khá

18

TN02TL18

Văn Thị Kim Loan

23/01/1983

5

7

6

6,83

Tốt

TB Khá

19

TN02TL19

Phan Bá Lục

20/01/1983

9

8

9

7,53

Xuất sắc

Khá

20

TN02TL20

Trần Thị Mơ

24/12/1983

6

7

6

6,25

Khá

TB Khá

21

TN02TL21

Cao Văn Năm

18/04/1984

5

6

6

6,56

TB Khá

TB Khá

22

TN02TL22

Lê Văn Ngoạn

10/08/1983

8

7

7

6,58

TB Khá

TB Khá

23

TN02TL23

Lưu Thị Thảo Nguyên

29/08/1984

8

6

8

6,76

Khá

TB Khá

24

TN02TL24

Lê Quang Minh Nhật

01/05/1984

7

6

7

6,57

Khá

TB Khá

25

TN02TL25

Đặng Thị Quỳnh Nhi

30/03/1984

8

9

7

6,90

Khá

TB Khá

26

TN02TL26

Văn Ngọc Phong

12/08/1978

7

7

5

6,06

TB Khá

TB Khá

27

TN02TL27

Nguyễn Văn Phúc

10/02/1983

8

7

7

6,47

Khá

TB Khá

28

TN02TL28

Lê Thị Kim Quyên

02/07/1984

7

6

6

6,54

Khá

TB Khá

29

TN02TL29

Trần Thị Thu Sương

15/11/1984

8

7

7

6,41

Khá

TB Khá

30

TN02TL30

Hoàng Thị Thêm

03/07/1983

8

5

6

5,90

Khá

TB

31

TN02TL31

Nguyễn Võ Hoàng Thủy

23/03/1983

7

6

8

6,41

Khá

TB Khá

32

TN02TL32

Nguyễn Thị Thúy

20/11/1984

7

7

6

6,34

Khá

TB Khá

33

TN02TL33

Nguyễn Thị Thảo Trang

17/01/1984

6

5

6

6,49

Khá

TB Khá

34

TN02TL34

Nguyễn Thị Trang

05/06/1982

6

6

5

6,48

Khá

TB Khá

35

TN02TL35

Lê Trần Trung

25/04/1983

7

5

8

6,59

TB

TB Khá

36

TN02TL36

Lê Thọ Trung

01/02/1982

7

4

5

6,14

TB

Hỏng

37

TN02TL37

Phan Văn Tuấn

24/04/1984

8

6

6

7,26

TB Khá

Khá

38

TN02TL38

Lê Thị Thu Vân

07/04/1983

7

7

9

7,18

Khá

Khá

 
Đang trực tuyến: 1455
Tổng lượt truy cập: 7403791
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }