A A+
Kết quả tốt nghiệp năm 2005: Trung cấp Tin học K8
[ Ngày đăng: 04/07/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 4077 ]


TT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TBC HT ĐIỂM THI TN KẾT QUẢ XẾP HẠNG TỐT NGHIỆP
Chính trị FoxPro CSDL TBC
1 157 Nguyễn Thị Bình 15/06/1984 7,3 7 9,5 10 8,8 Đậu Khá
2 158 Trần Thị Viễn Chinh 21/01/1985 6,2 5 5 5 5,0 Đậu TB
3 159 Võ Thị Cúc 20/01/1985 6,4 1 8 8 5,7 Hỏng  
4 160 Nguyễn Đức Cường 28/08/1983 6,5 0 7 5 4,0 Hỏng  
5 161 Võ Mạnh Cường 01/07/1985 6,9 5 10 6,5 7,2 Đậu TB
6 162 Nguyễn Thị Diệu 26/06/1983 5,8 1 2,5 5 2,8 Hỏng  
7 163 Võ Thanh Đông 01/09/1984 6,6 5 5 6 5,3 Đậu TB
8 164 Lê Thị 10/10/1984 7,1 7 10 7,5 8,2 Đậu Khá
9 165 Nguyễn Thị Ngọc 31/05/1984 6,9 7,5 2,5 8,5 6,2 Hỏng  
10 166 Trương Thị Thu Hiền 30/07/1984 6,5 1 5,5 5 3,8 Hỏng  
11 167 Trương Thị Thu Hiền 14/02/1984 6,5 6 6 5,5 5,8 Đậu TB
12 168 Đoàn Thị Ngọc Hoài 16/07/1983 6,3 0 7 7 4,7 Hỏng  
13 169 Lê Phước Nguyên Hoài 22/07/1985 6,6 5 5,5 5 5,2 Đậu TB
14 170 Trương Đình Hoài 10/11/1982 6,1 5 5 5 5,0 Đậu TB
15 171 Nguyễn Thị Thu Hồng 13/02/1984 6,4 2 5,5 5 4,2 Hỏng  
16 172 Lê Hữu Huy 14/08/1984 6,9 6 7 5 6,0 Đậu TB
17 173 Hồ Đức Hưng 15/09/1983 6,7 8 5,5 9 7,5 Đậu TB
18 174 Phan Thị Thu Hương 01/10/1983 7,1 7 7,5 8,5 7,7 Đậu TB
19 175 Trần Thị Mai Hương 18/11/1983 7,1 7 9,5 9,5 8,7 Đậu Khá
20 176 Nguyễn Thị Lài 20/11/1982 6,2 5 5 5 5,0 Đậu TB
21 177 Nguyễn Thị Thanh Lan 16/08/1984 6,1 1 2 6 3,0 Hỏng  
22 178 Phan Thị Mỹ 18/11/1983 6,1 2 6 6 4,7 Hỏng  
23 179 Hoàng Thị Sương Mai 08/04/1985 6,2 5 5,5 5,5 5,3 Đậu TB
24 180 Hoàng Thị Thuỳ Mai 20/01/1984 6,6 6 6 7 6,3 Đậu TB
25 181 Lê Thị Thanh Nga 20/08/1985 6,8 7 7 8 7,3 Đậu TB
26 182 Nguyễn Thị Phương Nga 08/11/1985 6,5 5 6 7 6,0 Đậu TB
27 183 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/08/1986 6,5 5 5 9 6,3 Đậu TB
28 184 Đoàn Nữ Ngọc 17/01/1985 6,8 5 7,5 7,5 6,7 Đậu TB
29 185 Lê Hải Nguyên 20/10/1982 6,6 5 5 8,5 6,2 Đậu TB
30 186 Hoàng Ái Nhân 26/03/1981 6,6 5 7 8 6,7 Đậu TB
31 187 Lương Thị Nhiễm 20/06/1984 6,6 8 5,5 7 6,8 Đậu TB
32 188 Trần Quốc Phong 02/10/1982 7,0 5 6,5 8,5 6,7 Đậu TB
33 189 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 22/06/1984 6,8 5 6,5 6,5 6,0 Đậu TB
34 190 Nguyễn Thị Ái Phương 21/04/1984 6,0 5 5 8 6,0 Đậu TB
35 191 Trần Đức Tâm 06/05/1984 6,9 8 6 6 6,7 Đậu TB
36 192 Nguyễn Hồ Dạ Thi 01/10/1984 6,8 6 6,5 6 6,2 Đậu TB
37 193 Nguyễn Minh Thoại 15/12/1981 8,3 6 10 8,5 8,2 Đậu Giỏi
38 194 Nguyễn Thị Thuý 28/11/1981 6,3 5 0,5 6 3,8 Hỏng  
39 195 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 10/07/1981 6,5 5 0,5 2,5 2,7 Hỏng  
40 196 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 30/11/1984 5,9 5 5 7 5,7 Đậu TB
41 197 Võ Thị Hương Vân 15/08/1985 6,5 6 5 5 5,3 Đậu TB
42 198 Hoàng Thị 25/12/1985 6,4 5 5 8,5 6,2 Đậu TB
43 199 Lâm Tường 24/04/1984 6,2 5 0,5 7 4,2 Hỏng  
44 200 Lê Thị Thanh Xuân 28/01/1981 6,4 7 5 5,5 5,8 Đậu TB
45 201 Lê Văn Đào 25/11/1977 5,7 6 5 6 5,7 Đậu TB
46 202 Nguyễn Quang Hưng 21/07/1983 6,1 7 5 8 6,7 Đậu TB
47 203 Lê Thị Thu 12/02/1982 6,7 6 5 6 5,7 Đậu TB
48 332 Phan Thị Diệu Thanh 20/12/1983 6,1 7,5 7 5 6,5 Đậu TB

 
Đang trực tuyến: 1440
Tổng lượt truy cập: 7404270
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }