A A+
Kết quả Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014
[ Ngày đăng: 23/09/2014 1:27:55 SA, lượt xem: 1120 ]

HỘI ĐỒNG TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP - NĂM 2014

NGẠCH: Giảng viên Kinh tế, Giảng viên Mầm non

 

TT

Họ và tên người dự tuyển viên chức

 

Ngày tháng năm sinh

 

Hộ khẩu thường trú

 

 

Trình độ đào tạo

Ngạch tuyển

Tổng điểm xét tuyển

Điểm đào tạo theo thống tín chỉ hoặc theo niên chế

Ghi chú

1  

Võ Thị Quỳnh Nhi

28/5/1989

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị

ĐH Quốc tế

GV Kinh tế

312,20

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, trường Quốc tế

ĐHTài chính-Kế toán

Thạc sĩ

Th.s QTKD

Chứng chỉ

CCTiếng Lào

2  

Nguyễn Thị Kim Thái

03/12/1989

Phường 3, Thị xã Quảng Trị

ĐHSP

GV Mầm non

309,60

Đào tạo theo niên chế

ĐHSPMN TCCN Biên đạo múa

Đang học cao học

Dánh sách này gồm có 02 người.


                                                                            
Quảng Trị, ngày 19 tháng 9 năm 2014

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Văn Quốc

 

Lê Thị Hương

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 308
Tổng lượt truy cập: 5318422
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }