A A+
KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CBQL VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON – HÈ 2022
[ Ngày đăng: 09/08/2022 07:35:31, lượt xem: 533 ]

Căn cứ Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư 11/TT- BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Thực hiện theo tinh thần của Công văn số 907/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 17/5/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc triển khai BDTX cho giáo viên và CBQL cấp học mầm non.

 

Sáng ngày 8/8/2022, Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức Lễ Khai giảng khóa BDTX cho CBQL và giáo viên mầm non – Hè 2022, bằng hình thức hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ Khai giảng tại điểm cầu chính Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị có TS Lê Quốc Hải Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS Nguyễn Thị Trầm Ca Trưởng Khoa Giáo dục Mầm Non, ThS Trương Đình Hoàng Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng LKĐT&NN-TT, cùng các giảng viên tham gia giảng dạy khóa học. Lễ Khai giảng được kết nối trực tuyến với 20 điểm cầu, gồm 333 học viên là giáo viên mầm non thuộc Phòng GD&ĐT huyện Hải Lăng.

Mục tiêu của Khóa bồi dưỡng nhằm giúp cho CBQL và GV mầm non cập nhật kiến thức về chuyên môn; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục bậc học mầm non.

Theo kế hoạch, Khóa bồi dưỡng được chia thành 2 đợt, gồm 3 lớp:

- Lớp 1: BDTX cho giáo viên mầm non huyện Hải Lăng, từ ngày 8/8 đến 12/8/2022.

- Lớp 2: BDTX cho giáo viên mầm non huyện Triệu Phong và TX. Quảng Trị, từ ngày 15/8 đến 19/8/2022.

- Lớp 3: BDTX cho CBQL mầm non huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong và TX. Quảng Trị, từ ngày 15/8 đến 19/8/2022.

Một số hình ảnh về Lễ khai giảng trực tuyến:

 

LÊ ĐỨC QUẢNG, Trung tâm Bồi dưỡng LKĐT&NN-TT

 
Đang trực tuyến: 116
Tổng lượt truy cập: 7557941
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }