A A+
KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ-THCN&DN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021
[ Ngày đăng: 14/09/2021 15:25:51, lượt xem: 414 ]


        

Ngày 10 tháng 09 năm 2021, tại trường CĐSP Quảng Trị, Khối Thi đua các trường ĐH-CĐ-THCN&DN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Hương – Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Trị đã đến dự dự và chỉ đạo Hội nghị cùng các Lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối.

Khối Thi đua các trường ĐH-CĐ-THCN&DN gồm 06 đơn vị: Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kỹ Thuật, Trung cấp nghề GTVT, Trung cấp Mai Lĩnh. Năm học 2020-2021, UBND tỉnh giao trường CĐSP Quảng Trị làm Trưởng khối thi đua, Phân hiệu Đại học Huế làm Phó trưởng khối thi đua.

Năm học 2020-2021, BGH các trường thành viên trong Khối đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất của đơn vị để chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn với nhiều hình thức phong phú;

Bên cạnh công tác tuyển sinh và đào tạo, việc nâng cao chất lượng đào tạo được các trường quan tâm đúng mức, công tác tổ chức giảng dạy được đổi mới, đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý đào tạo. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động các trường, nhưng đây cũng là cơ hội để các trường thành viên quan tâm nhiều đến “chuyển đổi số”, ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với yêu cầu của Ban tuyên giáo tỉnh ủy tại Hội nghị bàn về việc các Trường “chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

 

 

 

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các thành viên trong khối đã đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2020-2021,các trường trong Khối thống nhất đề nghị UBND tỉnh trình Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua cho trường CĐSP Quảng Trị, tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh cho trường Trung cấp nghề GTVT.

Khối cũng đã thống nhất cử Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị làm trưởng khối trong năm học 2021 – 2022.

 

Lê Thị Hiền Hòa – Phòng HCTH

 

 
Đang trực tuyến: 78
Tổng lượt truy cập: 7183599
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }