A A+
Kiểm tra công tác tổ chức đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị
[ Ngày đăng: 02/07/2013 2:36:01 SA, lượt xem: 1459 ]

Thực hiện kế hoạch số 57/KH-BGH ngày 08 tháng 4 năm 2013 về việc Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2012-2013, từ ngày 20/5/2013 đến ngày 24/5/2013 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 83/QĐ-CĐSP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2012- 2013.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức đào tạo ở 6 Khoa và Tổ Tâm lý - Ạnh Văn, Tổ CT-GDTC-QPAN. Nhìn chung, các đơn vị có đầy đủ các loại hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức đào tạo: Chương trình đào tạo ngành, phân công giảng dạy, đề cương môn học các học phần, thời khóa biểu, các loại hồ sơ quản lý học sinh sinh viên (bảng điểm, sổ đầu bài, sổ theo dõi nền nếp, biên bản xét rèn luyện và kết quả xếp loại rèn luyện học kỳ I của các lớp). Các loại hồ sơ khoa học, đảm bảo theo yêu cầu.Chương trình toàn khóa của các lớp năm thứ 3 đã được các khoa, tổ chuyên môn thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Giảng viên được phân công giảng dạy đã đảm bảo thời gian, tiến độ, đảm bảo nội dung chương trình theo kế hoạch đã được duyệt.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các Phòng chức năng, Tổ, Trung tâm, Ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phòng chức năng, Tổ trực thuộc, Trung tâm. Qua kiểm tra, tất cả các đơn vị đều có hồ sơ lưu giữ đầy đủ, khoa học, rõ ràng.- Phần lớn các đơn vị đã thực hiện đúng theo kế hoạch hoạt động năm học đã được ký duyệt.

                                                                                                        NTTX

 
Đang trực tuyến: 162
Tổng lượt truy cập: 7452867
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }