A A+
Lấy ý kiến phản hồi người học
[ Ngày đăng: 02/07/2013 2:40:44 SA, lượt xem: 1762 ]

Thực hiện kế hoạch số 64 KH – CĐSP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị V/v Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 09/5/2013 đến ngày 12/5/2013 nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của sinh viên các lớp năm 1,2,3 của toàn trường về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện cho tất cả sinh viên đang theo học tại 6 khoa và tổ TL-AV của trường CĐSP Quảng Trị và ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học được thực hiện cho tất cả sinh viên năm thứ 3 hệ cao đẳng và năm thứ hai hệ trung cấp ở các ngành đào tạo.

Hình thức tổ chức lấy ý kiến được thực hiện đánh giá trên phiếu khảo sát.

Sau khi nhận được phiếu phản hồi của người học, được sự phân công của nhà trường, phòng TT-PC-KĐCL đã tiến hành xử lý số liệu. Kết quả cụ thể như sau:

Nhà trường đã nhận được 6.606 lượt ý kiến phản hồi của sinh viên ở 247 học phần cho 81 giảng viên tham gia giảng dạy thuộc 07 khoa, tổ bộ môn trong toàn trường. Trong đó có 224 học phần được nhận xét tốt chiếm tỷ lệ 90,7%; 22 học phần được nhận xét khá chiếm tỷ lệ 8,9 %; 01 học phần được nhận xét chưa tốt chiếm tỷ lệ 0,4%

Nhà trường cũng đã lấy ý kiến phản hồi của 618 HS-SV của 11 ngành đào tạo ở 05 Khoa sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của khóa học. Trong đó có 08 chuyên ngành đào tạo được đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 72.7%; 03 chuyên ngành đào tạo được đánh giá khá chiếm tỷ lệ 27.3%.

Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của khóa học là một kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo nhà trường, các cá nhân và Bộ môn xem xét để điều chỉnh hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân, Bộ môn và Nhà trường.

Kết quả xử lý từng học phần phòng TTPC-KĐCL sẽ gửi cho lãnh đạo các đơn vị và từng giảng viên được sinh viên cho ý kiến phản hồi qua Email của từng cá nhân vào đầu năm học mới.

                                                                                                NTTX

 
Đang trực tuyến: 101
Tổng lượt truy cập: 7570374
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }