A A+
LƯU HỌC SINH LÀO THAM QUAN TẬP TẠI TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH TỈNH
[ Ngày đăng: 03/04/2024 10:41:23, lượt xem: 82 ]

 

   Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2024, Khoa Giáo dục Nghề nghiệp đã tổ chức cho các Lưu học sinh Lào lớp CĐN Tin học Ứng dụng K26 tham học tập thực tế tại trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.

   Thông qua buổi tham quan, Đoàn đã được giới thiệu các chức năng chính của trung tâm như: giám sát điều hành giao thông; Giám sát, điều hành an ninh công cộng, Giám sát thông tin báo chí và truyền thông; Giám sát dịch vụ hành chính công; Giám sát An ninh mạng; Hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh; Cơ sở dữ liệu y tế; Cơ sở dữ liệu giáo dục; Cổng thông tin phản ánh hiện trường; Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân và phân tích dữ liệu…

   Từ đó, sinh viên có hình dung cụ thể về một hệ thống Công nghệ thông tin thông minh hỗ trợ đắc lực cho công tác giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của tỉnh; phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo và các cơ quan đơn vị thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý nhằm đưa ra các báo cáo, thống kê hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành và xử lý thông tin kịp thời.

   Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tham quan học tập:

 

 

 

 

 
Đang trực tuyến: 1452
Tổng lượt truy cập: 7403763
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }