A A+
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TƯ VẤN QUY HOẠCH, KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NHẰM QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ”
[ Ngày đăng: 24/12/2016 16:42:52, lượt xem: 552 ]

 

Ngày 22/12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (HĐKH&CN) do đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” . Đề tài do ThS Nguyễn Phong và ThS Lê Công Nam đồng chủ nhiệm, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị chủ trì thực hiện.
Toàn cảnh phiên họp
   Theo đó, đề tài hướng đến mục tiêu hình thành cơ sở dữ liệu và phần mềm tích hợp WEBGIS quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
     Tại Hội đồng, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo các nội dung triển khai và kết quả sản phẩm đạt được của đề tài. Qua báo cáo cho thấy đề tài đã hoàn thành các sản phẩm gồm: tài liệu hướng dẫn sử dụng phầm mềm (Website) quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc  nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; các phương án xây dựng phần mềm (Webgis) quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;  cơ sở dữ liệu GIS tỷ lệ bản đồ GIS đạt tỷ kệ 1/25.000 đối với tỉnh Quảng Trị bao gồm 10 huyện thị về trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng ở Quảng Trị; phần mềm (Website) quản lý cơ sở dữ liệu tư vấn quy hoạch, kỹ thuật trồng và chăm sóc nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo tổng kết đề tài.
 
    Với các nội dung thực hiện và kết quả đạt được của đề tài, HĐKH&CN đánh giá đơn vị chủ trì đã thực hiện nghiệm túc các yêu cầu của thuyết minh phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, các nội dung đạt theo yêu cầu. Đồng thời Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp thu ý kiến của các thành viên, từ đó bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả: Khá
Hải Yến, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 
Đang trực tuyến: 328
Tổng lượt truy cập: 5318727
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }