A A+
Quy định Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra và thi đối với học sinh hệ Dự bị đại học
[ Ngày đăng: 10/06/2015 15:10:03, lượt xem: 1012 ]

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 73
Tổng lượt truy cập: 6984132
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }