A A+
Quyết định đổi tên và sáp nhập đơn vị trực thuộc trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 15/01/2015 2:39:17 SA, lượt xem: 1667 ]

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC ĐỔI TÊN, SÁP NHẬP CÁC ĐƠN VỊ

VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ CẤP TRƯỜNG QUẢN LÝ

***

1. QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN VÀ SÁP NHẬP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

* Quyết định số 22/QĐ-CĐSP ngày 12/01/2015: Đổi tên TỔ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN thành TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

* Quyết định số số 299/QĐ-CĐSP ngày 29/10/2014: Đổi tên PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG thành PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Quyết định số số 220/QĐ-CĐSP ngày 17/09/2014: Đổi tên KHOA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ - GIÁO VIÊN thành KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC - LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

* Quyết định số số 221/QĐ-CĐSP ngày 17/09/2014: Sáp nhập TRUNG TÂM NCVH TIỂU VÙNG SÔNG MÊKÔNG với PHÒNG QUẢN LÝ NCKH - ĐỐI NGOẠI thành một đơn vị có tên gọi PHÒNG QUẢN LÝ NCKH - ĐỐI NGOẠI

 

2. QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

* Bổ nhiệm Ông NGUYỄN XUÂN VŨ - Trưởng khoa Nhạc - Họa

* Bổ nhiệm Ông PHAN CHÍ THÀNH - Giám đốc Trung tâm CNTT-TT

* Bổ nhiệm Ông TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG - Phó Trưởng khoa QLGD-LKĐT

* Bổ nhiệm Ông ĐOÀN QUỐC KHOA - Phó Trưởng Phòng QLNCKH-ĐN

Tin từ trường CĐSP Quảng Trị

 
Đang trực tuyến: 98
Tổng lượt truy cập: 7452771
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }