A A+
Tập huấn chương trình dạy học của Intel - Khóa học mở đầu
[ Ngày đăng: 07/07/2010 7:28:19 SA, lượt xem: 2912 ]

Trong các ngày 6, 7 và 8 tháng 7 năm 2010. Chương trình Dạy học của Intel tại Việt Nam đã tổ chức Khóa học mở đầu cho toàn thể Giảng viên trường CĐSP Quảng Trị. Khóa học được tổ chức thành 3 lớp, bao gồm 100 học viên.

Các chủ đề khóa học bao gồm:

  1. Xây dựng và phát triển môi trường học tập của thế kỷ 21.
  2. Thúc đẩy tư duy phản biện và sự cộng tác trong lớp học.
  3. Định hình các lớp học lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh tự định hướng và thúc đẩy tư duy bậc cao.
  4. Tiếp thu và áp dụng các kỹ năng công nghệ cơ bản để tạo ra các sản phẩm phục vụ giảng dạy.
  5. Sử dụng công nghệ một cách có hiệu quả để tạo ra các sản phẩm phù hợp với môn học và cấp học.
  6. Phát triển một kế hoạch hành động qua đó giảng viên sẽ trình bày phương hướng họ áp dụng các kỹ năng và phương pháp tiếp thu được qua khóa học vào công việc chuyên môn của mình.

 Một số hình ảnh về khóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đang trực tuyến: 325
Tổng lượt truy cập: 5318763
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }