A A+
Thông báo mời thầu thiết bị CNTT
[ Ngày đăng: 23/06/2016 04:47:01, lượt xem: 1018 ]

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo mời chào hàng với nội dung sau:


1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

     - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

     - Giá gói thầu: 204.180.000 đồng

     - Nội dung chính của gói thầu: Máy tính 5 bộ; Máy in 5 cái; Bộ lưu điện 8 cái; Máy photocopy 01 cái; Máy đọc mã vạch 01 cái; Máy in nhiệt 01 cái; Máy tính xách tay 01 cái; Bộ thu phát sóng wifi 20 bộ;Thiết bị cân bằng tải 01 cái; Điều hòa 1 chiều 01 cái; Một số thiết bị phụ kiện rời.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

 

3. Nguồn vốn: Ngân sách chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo năm 2016

 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ

 

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2016 đến trước 14giờ 00, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch – Tài chính; trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Km3, Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị; ĐT: 0533 2468979, 0533 580077

 

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng

 

9. Bảo đảm dự thầu: 2.000.000 đồng.

 

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Nhà thầu nộp HSYC đồng thời nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt tại phòng KH-TC, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

 

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

    Quảng Trị , ngày 16 tháng 6 năm 2016

 

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thông báo này đã được đăng tải trên báo đấu thầu tại địa chỉ http://thongtindauthau.com.vn

 
Đang trực tuyến: 106
Tổng lượt truy cập: 7452754
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }