A A+
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
[ Ngày đăng: 22/02/2019 10:32:11, lượt xem: 159 ]

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: Nhân viên bảo vệ cơ quan, số lượng 01.

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 59
Tổng lượt truy cập: 4292259
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }