A A+
Thông báo v/v bán đấu giá xe ô tô 14 chỗ nhãn hiệu Mazda
[ Ngày đăng: 07/07/2014 8:05:00 SA, lượt xem: 2245 ]

THÔNG BÁO

V/v Bán đấu giá thanh lý xe ô tô 14 chỗ, nhãn hiệu Mazda

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức bán đấu giá thanh lý xe ô, với nội dung như sau:

- Xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số chỗ ngồi: 14 chỗ

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

- Thời gian đăng ký đấu giá và xem xe: Từ 8 giờ ngày 08/7/2014

đến trước 16 giờ ngày 09/7/2014.

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) nộp cùng với

phiếu đăng ký đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: từ 8 giờ ngày 10/7/2014

- Địa điểm đăng ký và tham gia đấu giá tại Văn phòng Trường Cao

đẳng Sư phạm Quảng Trị; Km3, Quốc lộ 9, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đấu giá liên hệ theo số điện thoại:

(053) 3586793, 3 586170, 2 468979, 3 580 077.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Hương

 

 
Đang trực tuyến: 123
Tổng lượt truy cập: 7392405
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }