A A+
Tổ Thiết bị Công nghệ Thông tin
[ Ngày đăng: 18/02/2011 2:11:47 CH, lượt xem: 2058 ]

I. Đội ngũ CB-CV 1.  Ths. Phan Chí Thành - Giám đốc Trung tâm, Bí thư Đoàn trường          Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Khoa học Máy tính          E.mail: thanh_pc@qtttc.edu.vn          Điện thoại: 0533.587678     2.  ThS. Trần Chí Hùng - Cán bộ kỹ thuật          Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Tin học          E.mail: hung_tc@qtttc.edu.vn          Điện thoại: 3. Bùi Nguyễn Viết Tuyến - Nhân viên kỹ thuật         Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng Kỹ thuật Tin học         E.mail: tuyen_bv@qtttc.edu.vn         Điện thoại: 4.  Cáp Xuân Hoàng - Nhân viên kỹ thuật          Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tin học          E.mail: hoang_cx@qtttc.edu.vn          Điện thoại: II. Chức năng         Tổ Thiết bị công nghệ thông tin có chức năng tham mưu cho BGH nhà trường về công tác quy hoạch, lập kế hoạch trang bị thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường.         Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả của thiết bị công nghệ thông tin ở các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ trực thuộc của Ban giám hiệu và các thiết bị cơ sở hạ tầng của hệ thống mạng trong trường. III. Nhiệm vụ         a. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về trang bị thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường.         b. Tham mưu cho Nhà trường trong việc trang cấp, sửa chữa, bảo quản và sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị.         c. Chịu trách nhiệm trực tiếp bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường.         d. Tổ chức phục vụ, khai thác và theo dõi việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của các đơn vị trong trường.          e. Thực hiện các nhiệm vụ và phục vụ các hoạt động khác do Hiệu trưởng phân công. IV. Quyền hạn         a. Quản lý và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin dùng chung của nhà trường và các thiết bị công nghệ thông tin được trang bị ở phòng học các Khoa.         b. Có quyền đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sử dụng và sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin của nhà trường.         c. Theo dõi việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ và của Ban Giám hiệu. Lập Hồ sơ biên bản và đề xuất hướng giải quyết các thiết bị công nghệ thông tin khi cần thiết.         d.  Phối hợp chặt chẽ  với khoa Công nghệ thông tin và chủ động phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy - học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công tác.  

 
Đang trực tuyến: 123
Tổng lượt truy cập: 4719669
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }