A A+
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục-năm 2023
[ Ngày đăng: 09/08/2023 10:53:36, lượt xem: 780 ]

Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023,như sau:

 I. Số lượng và chức danh tuyển dụng Tuyển dụng 04 giáo viên với các chức danh cụ thể sau: + 01 giáo viên Toán học, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15 + 01 giáo viên Văn học, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15 + 01 giáo viên Tiếng Anh, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15 + 01 giáo viên Lịch sử, chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT hạng III – Mã số: V.07.05.15

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Quy định chung về đối tượng dự tuyển - Đối tượng dự tuyển là những người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tốt nghiệp các trường đào tạo trong và ngoài nước; có chuyên môn, trình độ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. - Đối tượng không được tham gia dự tuyển khi đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. - Đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 04/2021/TT- 2 BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. - Có văn bằng, kết quả học tập, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. - Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. - Ưu tiên: Theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22/9/2020 của Chính phủ. Đối tượng dự tuyển vị trí giáo viên Tiếng Anh được xem xét ưu tiên khi có các điều kiện sau: Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương 6.5 IELTS trở lên; có kinh nghiệm giảng dạy chương trình Tiếng Anh quốc tế (IELTS, Cambridge, TOEIC, TOEFL).

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 96
Tổng lượt truy cập: 7570258
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }