A A+
Tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học năm 2014
[ Ngày đăng: 21/03/2014 2:38:38 SA, lượt xem: 3045 ]

      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:       55/TB-CĐSP                              Quảng Trị, ngày   07 tháng 03 năm  2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học

 

Được sự cho phép của UBND Tỉnh, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ liên kết với các đơn vị để đào tạo Đại học Từ xa, Liên thông theo hình thức Vừa làm, Vừa học ở các ngành học.

 

1. Liên kết với các đơn vị:

- Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Huế, bao gồm:

+ Đào tạo đại học ở tất cả các chuyên ngành Sư phạm từ trình độ Cao đẳng Sư phạm lên Đại học Sư phạm (Những người vừa mới tốt ngiệp Cao đẳng Sư phạm ở các ngành học được học liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành).

+ Bồi dưỡng Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng có nhu cầu;

- Liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ Huế để đào tạo đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh từ trình độ Cao đẳng lên Đại học;

- Liên kết với Trung tâm đào tạo Từ xa Đại học Huế để đào tạo đại học ở tất cả các chuyên ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm như: Luật, Quản trị lữ hành du lịch từ trình độ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học;

- Liên kết với Trường Đại học Nghệ thuật Huế để đào tạo đại học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật từ trình độ Cao đẳng lên Đại học;

- Liên kết với Học viện Âm nhạc Huế để đào tạo đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc từ trình độ Cao đẳng lên Đại học;

- Liên kết với Trường Đại học Văn hoá Hà Nội để đào tạo các chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Việt Nam học (Văn hoá du lịch), Khoa học Thư viện từ trình độ THPT trở lên hoặc liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học.

2. Đối tượng đào tạo:

Những người đã tốt nghiệp các trình độ tương ứng theo yêu cầu của các chuyên ngành nêu trên.

3. Hình thức đào tạo không tập trung, cụ thể:

- Các lớp đào tạo Hệ Đại học Từ xa: Học vào thời gian hè 03 tuần đối với các chuyên ngành Sư phạm, học vào một số ngày thứ bảy, chủ nhật đối với các chuyên ngành ngoài Sư phạm. Nếu huyện nào chiêu sinh đủ số lượng theo yêu cầu (từ 40SV/lớp trở lên) thì đặt lớp tại huyện.

- Các lớp đào tạo Hệ Liên thông Vừa làm, Vừa học:

+ Đối với các lớp liên kết với trường Đại học Sư phạm Huế: Học vào thời gian hè;

+ Đối với các lớp liên kết với các cơ sở khác: Sẽ thống nhất hình thức đào tạo sau khi lớp học được tổ chức;

4. Thời gian đào tạo: Trên cơ sở Quy chế đào tạo, tùy theo trình độ của người học ở mỗi chuyên ngành để ấn định thời gian đào tạo .

5. Địa điểm, thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

- Địa điểm: Khoa BDCBQL&GV (Phòng A 403) – Trường CĐSP Quảng Trị;

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2014;

- Chuyên ngành nào tuyển đủ chỉ tiêu theo yêu cầu, có thể tổ chức tuyển sinh sớm hơn;

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại: Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, Trường CĐSP Quảng Trị;

ĐT:(053) 586 059;  DĐ: 0979476509, 0977 117 0190977 117 019

Website: http://www.qtttc.edu.vn

     

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

     

                                                                                                              TS. Lê Thị Hương

 

 
Đang trực tuyến: 1606
Tổng lượt truy cập: 7404085
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }