A A+
Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
[ Ngày đăng: 19/06/2015 08:58:48, lượt xem: 1053 ]

Thực hiện kế hoạch số 188/KH – CĐSP ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 18/01/2014, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

 

Thực hiện kế hoạch số 188/KH – CĐSP ngày 12  tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 18/01/2014, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Các Khoa/Tổ có sinh viên đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên (HSSV) các lớp năm 1,2,3 trong toàn trường. HSSV cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên với 09 tiêu chí tùy theo hình thức tổ chức dạy học. Sau khi nhận được phiếu phản hồi của người học, Phòng TT-PC-KĐCL đã tiến hành xử lý, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số học phần được lấy ý kiến:           110

- Số GV được lấy ý kiến:                            110

- Số SV được lấy ý kiến                    1.350 (với 3.987 lượt )

* Đối với các lớp K17, K18:

    Nhà trường đã nhận được 2.223 lượt ý kiến phản hồi của sinh viên ở 67 học phần cho 67 giảng viên tham gia giảng dạy thuộc 07 Khoa/Tổ bộ môn trong toàn trường. Kết quả: 67/67 học phần được sinh viên đánh giá đạt yêu cầu. Trong đó có:

     43 học phần được nhận xét tốt chiếm tỷ lệ          64.2%

     24 học phần được nhận xét khá chiếm tỷ lệ                  35.8%

    * Đối với các lớp K19:

    Nhà trường đã nhận được 1.764 lượt ý kiến phản hồi của sinh viên ở 43 học phần cho 43 giảng viên tham gia giảng dạy thuộc 07 Khoa/Tổ bộ môn trong toàn trường. Kết quả: 43/43 học phần được sinh viên đánh giá đạt yêu cầu.Trong đó có:

     26 học phần được nhận xét tốt chiếm tỷ lệ          60.47%

     17 học phần được nhận xét khá chiếm tỷ lệ       39.53%

Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp các cá nhân và Bộ môn xem xét và điều chỉnh hoạt động dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân, Bộ môn và Nhà trường.

                                                                   Tin: Nguyễn Thị Thu Hằng 

 
Đang trực tuyến: 84
Tổng lượt truy cập: 7452787
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }