A A+
Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
[ Ngày đăng: 31/03/2014 9:54:13 SA, lượt xem: 921 ]

 

Thực hiện kế hoạch số 191/KH – CĐSP ngày 15  tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 18/01/2014, Phòng TT-PC-KĐCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Các Khoa/Tổ có sinh viên đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên (HSSV) các lớp năm 1,2,3 trong toàn trường. HSSV cho ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên với 09 tiêu chí tùy theo hình thức tổ chức dạy học. Sau khi nhận được phiếu phản hồi của người học, Phòng TT-PC-KĐCL đã tiến hành xử lý, kết quả cụ thể như sau:

* Đối với các lớp K16, K17:

    Nhà trường đã nhận được 6.359 lượt ý kiến phản hồi từ  HSSV  ở 165 học phần của 72 giảng viên tham gia giảng dạy thuộc 07 Khoa/Tổ bộ môn trong toàn trường. Kết quả 165/165 học phần được sinh viên đánh giá đạt yêu cầu. Trong đó:

    72 học phần được đánh giá tốt chiếm tỷ lệ                43.6%

    92 học phần được đánh giá khá chiếm tỷ lệ                        55.8 %

    01 học phần được đánh giá trung bình chiếm tỷ lệ     0.6%

* Đối với các lớp K18:

    Nhà trường đã nhận được 8.765 lượt ý kiến phản hồi từ HSSV ở 117 học phần cho của giảng viên tham gia giảng dạy thuộc 07 Khoa/Tổ bộ môn trong toàn trường. Kết quả 117/117 học phần được sinh viên đánh giá đạt yêu cầu. Trong đó:

    60 học phần được đánh giá tốt chiếm tỷ lệ           51.3%

    57 học phần được đánh giá khá chiếm tỷ lệ                   48.7 %

Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp các cá nhân và Bộ môn xem xét và điều chỉnh hoạt động dạy - học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân, Bộ môn và Nhà trường.

                                                                   Tin: Nguyễn Thị Thu Hằng

 
Đang trực tuyến: 47
Tổng lượt truy cập: 6966778
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }