A A+
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2005 của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (trình độ Cao đẳng)
[ Ngày đăng: 18/03/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 1439 ]

Năm học 2005 - 2006, trường CĐSP Quảng Trị đào tạo các ngành nghề theo chỉ tiêu tuyển sinh và cách xét tuyển như sau:

Tên ngành đào tạo Số lượng tuyển Vùng tuyển, đối tượng và cách xét tuyển
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 210 Trường không tổ chức thi tuyển sinh, chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Quảng Trị, dự thi các trường Đại học năm 2005
1. Ngành CĐ Công nghệ (Sư phạm KTNN ghép với KTCN và kinh tế GĐ) 50 - Đào tạo giáo viên THCS để dạy môn Công nghệ;
- Chỉ xét tuyển thí sinh dự thi khối A, B các trường Đại học năm 2005 có nguyện vọng vào học CĐSP Quảng Trị
2. Ngành CĐSP Âm nhạc 30 - Đào tạo giáo viên THCS để dạy môn Âm nhạc ở THCS;
- Chỉ xét tuyển thí sinh dự thi khối N (Nhạc) ngành sư phạm Âm nhạc của các trường Đại học năm 2005 có nguyện vọng vào ngành CĐSP Âm nhạc trường CĐSP Quảng Trị
3. Ngành CĐSP Mỹ thuật (Hội hoạ) 30 - Đào tạo giáo viên THCS để dạy môn Hội hoạ ở trường THCS;
- Chỉ xét tuyển thí sinh dự thi khối H ngành Hội hoạ, ngành sư phạm Hội hoạ, Mỹ thuật ứng dụng của trường Đại học năm 2005, có nguyện vọng vào ngành CĐSP Mỹ thuật trường CĐSP Quảng Trị (chỉ xét điểm môn Hình hoạ, Trang trí, Văn)
4. Ngành CĐSP Giáo dục Công dân - Công tác Đội 50 - Đào tạo giáo viên THCS để dạy môn Giáo dục Công dân và tham gia công tác Đội;
- Chỉ xét tuyển thí sinh dự thi khối C các trường Đại học năm 2005 có nguyện vọng vào trường CĐSP Quảng Trị
5. Cao đẳng Tin học 50 - Đào tạo cán bộ Tin học để phục vụ các ban, ngành;
- Xét tuyển thí sinh trong và ngoài tỉnh dự thi khối A vào các trường Đại học năm 2005, có nguyện vọng vào học khoa Công nghệ Thông tin trường CĐSP Quảng Trị;
- Có đóng học phí theo quy định của nhà nước
II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
    (Chuyên tu, tại chức)
100  
1. Cao đẳng Sư phạm Tiểu học 50 - Đào tạo chuyển tiếp giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp THSP hệ chính quy và không chính quy (10+2, 12+2, 9+3 và trung học hoàn chỉnh);
- Chỉ tiêu do các phòng Giáo dục - Đào tạo cử đi học;
- Có dự thi 2 môn Tiếng Việt & Toán
2. Cao đẳng Sư phạm Mầm non
(đào tạo tiếp từ THSP Mầm non)
50 - Đào tạo chuyển tiếp giáo viên THSP Mầm non hệ chính quy và không chính quy (10+2, 12+2, 9+3; chuẩn hoá THSP Mầm non);
- Có dự thi 2 môn

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 1608
Tổng lượt truy cập: 7404087
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }