A A+
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Quảng Trị khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2017
[ Ngày đăng: 26/10/2015 10:58:02, lượt xem: 756 ]

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Quảng Trị khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Diễn ra từ ngày 30 đến 31 tháng 10 năm 2015, tại Giảng đường Đa năng trường CĐSP Quảng Trị

 
Đang trực tuyến: 125
Tổng lượt truy cập: 4719646
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }