A A+
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
[ Ngày đăng: 16/02/2023 16:29:26, lượt xem: 296 ]

 

Lương Thị Tố Uyên

                                                                       Đảng ủy viên

 

Chiều ngày 15/02/2023, Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có: đồng chí Trương Đình Thăng – Bí thư Đảng bộ cùng các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, cấp ủy các Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường

Trong năm 2022,  Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ được tiếp tục củng cố và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được kịp thời; công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng được triển khai thực hiện theo Chương trình năm 2022 đã đề ra; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thị xã ngày càng được nâng cao. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, Đảng ủy đã luôn quan tâm, sâu sát trong mọi mặt, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao

Sau khi nghe đồng chí Phan Chí Thành – Phó Bí thư Đảng bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, hội nghị tiến hành thảo luận. Các ý kiến tham luận tại hội nghị đều đồng tình với những đánh giá của Đảng ủy về kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 mà Đảng ủy đã đề ra, đồng thời làm rõ hơn những nội dung mà báo cáo đã nêu, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ. 

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Đình Thăng – Bí thư Đảng bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích đạt được của Đảng bộ nhà trường năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy đề ra cho năm 2023, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng như: Đảng ủy cần tiếp tục rà soát, bổ sung những nhiệm vụ mới theo quy định của Trung ương, thực hiện tốt nguyên tắc hoạt động và quy chế làm việc, xây dựng mối đoàn kết thống nhất và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, theo đó phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống,  nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của công chức, đảng viên để có biện pháp giải quyết thích hợp, kịp thời; Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định của Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, các kết luận của Ban chấp hành Trung ương, nhất là các diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chủ đề năm 2023; Chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiện toàn bổ sung Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung trí tuệ để xây dựng Đề án phát triển nhà trường theo Kết luận số 24/ TB-UBND ngày 15/02/2023 của UBND Tỉnh…  

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm, Đảng ủy nhà trường đã tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ trực thuộc và 07 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 02 Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 16 cá nhân “ Có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Đảng bộ” năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 
Đang trực tuyến: 103
Tổng lượt truy cập: 7570268
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }