A A+
DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ
[ Ngày đăng: 20/05/2021 16:24:26, lượt xem: 511 ]

 

Nguồn: quangtri.gov.vn

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 59
Tổng lượt truy cập: 6984123
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }