A A+
Danh sách trúng tuyển Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật năm 2006
[ Ngày đăng: 23/08/2006 9:45:35 SA, lượt xem: 1612 ]

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2006

* Danh sách này chỉ có tính chất tham khảo. Danh sách chính thức được niêm yết tại trường.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số báo danh

Tổng điểm
(Đã nhân hệ số)

1

Nguyễn Thị Huyền Trang 26/03/1987 Nữ 216 41,5

2

Nguyễn Thị Huyền Trang 27/12/1987 Nữ 218 41,0

3

Hoàng Thị Như Hải 14/11/1987 Nữ 53 40,0

4

Nguyễn Xuân Thanh 12/05/1987 Nam 179 40,0

5

Nguyễn Thị Hương Linh 11/12/1987 Nữ 106 39,5

6

Đinh Thị Linh 23/11/1986 Nữ 109 39,0

7

Nguyễn Hữu Long 28/12/1987 Nam 113 38,5

8

Lê Thị Niềm 30/12/1986 Nữ 151 38,5

9

Võ Như Hậu 05/01/1987 Nam 56 37,5

10

Trần Thị Thu Hằng 24/09/1988 Nữ 57 37,0

11

Đoàn Thanh Tịnh 23/08/1988 Nam 213 37,0

12

Lê Phi Hoài 08/08/1987 Nam 66 36,5

13

Lê Minh Quốc 20/03/1987 Nam 163 36,5

14

Đỗ Việt Tuấn 16/03/1986 Nam 237 36,5

15

Trần Đình Hưng 29/03/1974 Nam 82 36,0

16

Trần Thị Ninh 14/03/1986 Nữ 149 36,0

17

Nguyễn Văn Hào 02/12/1987 Nam 50 35,5

18

Trần Thị Thu Kiều 20/07/1987 Nữ 88 35,5

19

Phùng Thế Liền 02/03/1987 Nam 111 35,5

20

Lê Thị Hạnh 01/06/1988 Nữ 55 35,0

21

Nguyễn Thị Hoà 11/08/1987 Nữ 65 35,0

22

Đào Thị Huế 18/12/1984 Nữ 72 35,0

23

Trần Thị Hương Liên 07/09/1984 Nữ 102 35,0

24

Hoàng Thị Kim Yến 21/04/1987 Nữ 250 35,0

25

Đỗ Tuấn Tài 16/10/1988 Nam 174 34,5

26

Lý Thanh Thiện 20/01/1986 Nam 196 34,5

27

Đào Thị Minh Diệu 05/08/1986 Nữ 26 34,0

28

Hồ Ngọc Quyết 22/06/1987 Nam 164 34,0

29

Trần Thị Sáu 27/11/1987 Nữ 168 34,0

30

Nguyễn Văn Sỹ 12/09/1986 Nam 172 33,5

31

Hoàng Thị Kim Thị 14/12/1986 Nữ 197 33,5

 
Đang trực tuyến: 1529
Tổng lượt truy cập: 7403930
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }