A A+
Danh sách trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp chính qui năm 2010
[ Ngày đăng: 14/09/2010 8:33:53 SA, lượt xem: 6236 ]

1. Giáo dục Tiểu học

TT Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Hộ khẩu Khu
vực
Đối
tượng
1 Đinh Văn Anh Nam 23/09/1992 Quảng Bình 1
2 Đoàn Thị Anh Nữ 06/12/1983 Thừa Thiên Huế 2NT
3 Lê Thị Lan Anh Nữ 20/08/1988 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
4 Võ Thị Nhật Ánh Nữ 15/01/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2
5 Lê Thị Minh Bạch Nữ 23/10/1987 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
6 Hồ Văn Bân Nam 06/09/1986 Đakrông, Quảng Trị 1 01
7 Hồ Thị Bé Nữ 15/12/1991 Thừa Thiên Huế 1 01
8 Hồ Thị Bẹt Nữ 21/08/1991 Đakrông, Quảng Trị 1 01
9 Nguyễn Thị Hồng Biền Nữ 16/10/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
10 Hồ Trung Bình Nam 10/12/1986 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
11 Nguyễn Văn Bình Nam 05/11/1989 Thừa Thiên Huế 1 01
12 Đinh Văn Bền Nam 21/11/1984 Quảng Bình 1 06
13 Hồ Thị Cay Nữ 15/09/1989 Đakrông, Quảng Trị 1 01
14 Hồ Thị Cái Nữ 17/08/1989 Thừa Thiên Huế 1 01
15 Hồ Thị Chiệp Nữ 26/02/1992 Đakrông, Quảng Trị 2 01
16 Hồ Văn Do Nam 04/04/1988 Thừa Thiên Huế 1 01
17 Hoàng Thị Linh Dung Nữ 01/06/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
18 Đặng Thị Duyên Nữ 07/06/1990 Quảng Bình 2NT 06
19 Hồ Thị Đình Nữ 13/07/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
20 Hồ Thị Nguyên Đức Nữ 01/01/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
21 Nguyễn Thị Hương Trang Nữ 30/09/1990 Đăk Lăk 1
22 Hồ Thị Gi Nữ 12/08/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
23 Lê Thị Hà Nữ 10/04/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
24 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/02/1991 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
25 Trương Thị Thu Hà Nữ 09/10/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
26 Lê Thị Minh Hải Nữ 30/09/1988 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
27 Lê Thị Hạnh Nữ 30/03/1989 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
28 Trần Thị Hằng Nữ 24/12/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
29 Võ Thị Thu Hằng Nữ 27/04/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
30 Đinh Trung Hiếu Nam 28/05/1992 Quảng Bình 1 06
31 Hồ Thị Hiền Nữ 14/02/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
32 Lê Thị Hiền Nữ 13/04/1990 Quảng Bình 1
33 Trương Thị Hoa Nữ 20/12/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
34 Đinh Quang Hoà Nam 25/09/1992 Quảng Bình 1
35 Đinh Thị Hoà Nữ 18/08/1986 Quảng Bình 1 06
36 Nguyễn Thị Hoài Nữ 10/12/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 1
37 Dương Thị Huệ Nữ 20/07/1992 Quảng Bình 2NT
38 Mai Thị Huệ Nữ 07/09/1990 Cam Lộ, Quảng Trị 1
39 Nguyễn Văn Huynh Nam 01/06/1990 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
40 Đinh Quốc Hùng Nam 20/11/1992 Quảng Bình 1
41 Đinh Thị Thuỷ Hương Nữ 16/04/1990 Quảng Bình 1
42 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 09/11/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
43 Võ Thị Lệ Hương Nữ 05/08/1986 Quảng Bình 1
44 Trần Văn Khoai Nam 08/08/1989 Thừa Thiên Huế 1 01
45 Hồ Thị Kiềm Nữ 07/11/1991 Đakrông, Quảng Trị 1 01
46 Đinh Thị Kim Lan Nữ 20/10/1992 Quảng Bình 1
47 Trần Thị Lành Nữ 17/10/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
48 Hồ Lăm Nam 01/01/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
49 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 28/02/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
50 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 28/09/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
51 Đinh Tuấn Linh Nam 22/06/1990 Quảng Bình 1
52 Nguyễn Thị Loan Nữ 10/11/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
53 Nguyễn Thị Xuân Lộc Nữ 15/02/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2
54 Ngô Thị Lợi Nữ 18/02/1990 Quảng Bình 2NT 02
55 Nguyễn Thị Ly Nữ 18/12/1991 Đăk Lăk 1
56 Đoàn Thị Lý Nữ 02/11/1989 Đakrông, Quảng Trị 1 01
57 Hồ Văn Mãi Nam 12/11/1990 Đakrông, Quảng Trị 2 01
58 Hồ Thị Mật Nữ 08/03/1989 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
59 Cao Thị Minh Nữ 25/02/1991 Quảng Bình 1
60 Nguyễn Thị Thanh Minh Nữ 10/04/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
61 Trần Thị Hồng Minh Nữ 10/09/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
62 Lê Thị Mơ Nữ 17/10/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
63 Lê Thị Hoàn Mỹ Nữ 09/02/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
64 Trần Thị Nga Nữ 08/06/1990 Gio Linh, Quảng Trị 1
65 Trương Thị Nga Nữ 09/08/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
66 Võ Đại Nghĩa Nam 12/07/1992 Thừa Thiên Huế 2NT
67 Hồ Thị Ngời Nữ 06/10/1991 Đakrông, Quảng Trị 1 01
68 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 10/10/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
69 Hồ Thị ánh Nguyệt Nữ 25/10/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
70 Lê Thị ánh Nguyệt Nữ 10/02/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
71 Võ Thị Phương Nhã Nữ 21/02/1992 Quảng Bình 2NT
72 Trần Thị Hồng Nhạn Nữ 02/01/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
73 Võ Thị Thảo Nhi Nữ 20/11/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
74 Võ Thị Nhung Nữ 23/06/1989 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
75 Hồ Thị Niên Nữ 29/07/1988 Đakrông, Quảng Trị 1 01
76 Hồ Thị Niềm Nữ 18/01/1991 Đakrông, Quảng Trị 1 01
77 Nguyễn Thị Oanh Nữ 10/06/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2NT
78 Trần Thị Hoàng Oanh Nữ 22/11/1991 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2NT
79 Nguyễn Thị Quyên Nữ 09/11/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
80 Hồ Thị Quýt Nữ 09/12/1990 Đakrông, Quảng Trị 1 01
81 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 30/04/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
82 Nguyễn Văn San Nam 08/12/1988 Thừa Thiên Huế 1 01
83 Trương Văn Thanh Sơn Nữ 12/09/1990 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
84 Đặng Thị Mai Sương Nữ 20/10/1989 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
85 Lê Thị Hồng Sương Nữ 01/01/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
86 Nguyễn Thị Sương Nữ 20/08/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
87 Hồ Văn Tay Nam 05/05/1991 Thừa Thiên Huế 1 01
88 Nguyễn Thị Kim Tàu Nữ 17/03/1989 Quảng Nam 2NT
89 Cao Thị Thanh Tâm Nữ 24/08/1985 Quảng Bình 2
90 Hồ Cu Tâm Nam 07/08/1989 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
91 Hồ Thị Tâm Nữ 07/12/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
92 Hồ Thị Tâm Nữ 15/05/1982 Đakrông, Quảng Trị 1 01
93 Phan Thị Thanh Nữ 18/07/1992 Quảng Bình 2NT
94 Phạm Hồng Thái Nữ 18/08/1988 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
95 Nguyễn Thị Thảo Nữ 02/02/1991 Đakrông, Quảng Trị 1 01
96 Phan Thị Thắm Nữ 19/07/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT 06
97 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 20/11/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
98 Hồ Thị Thi Nữ 22/11/1989 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2 01
99 Trần Thị Hồng Thơm Nữ 28/08/1992 Gio Linh, Quảng Trị 1
100 Hoàng Thị Thu Nữ 29/10/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
101 Lê Thị Thuý Nữ 15/06/1988 Quảng Bình 2NT
102 Nguyễn Thị Thuý Nữ 03/06/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
103 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Nữ 09/07/1991 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2
104 Lê Thị Thanh Tính Nữ 12/08/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT 06
105 Đào Thanh Toàn Nữ 15/06/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
106 Hồ Thị Toàn Nữ 10/02/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
107 Lê Thị Trang Nữ 12/10/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
108 Võ Thị Thuỳ Trang Nữ 08/03/1992 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2
109 Trương Thị Ngọc Trâm Nữ 23/06/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
110 Hoàng Thị Châu Trinh Nữ 05/09/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
111 Hồ Đức Trung Nam 19/05/1988 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
112 Lê Thị Kim Tuyền Nữ 06/01/1991 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
113 Hồ Thị Từ Nữ 13/06/1990 Đakrông, Quảng Trị 1 01
114 Nguyễn Thị Vân Nữ 12/06/1988 Quảng Bình 2NT
115 Hồ Văn Viên Nữ 02/10/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 01
116 Hồ Vinh Nam 20/06/1992 Thừa Thiên Huế 1 01
117 Đoàn Thị Vũ Nữ 01/02/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
118 Trần Quang Vũ Nam 03/05/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2
119 Hồ Thị Xoa Nữ 17/11/1990 Đakrông, Quảng Trị 1 01
120 Thượng Thị Xoan Nữ 20/11/1989 Đakrông, Quảng Trị 1 01
121 Đỗ Hải Yến Nữ 24/12/1990 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
122 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 20/11/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
123 Đoàn Quang Tâm Nam 03/09/1988 Triệu Phong, Quảng Trị 2

2. Giáo dục Mầm non

TT Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Hộ khẩu Khu
vực
Đối
tượng
1 Nguyễn Thị Kim A'nh Nữ 21/02/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT 1
2 Trần Thị Bảy Nữ 23/04/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
3 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 30/06/1990 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
4 Nguyễn Thị Bích Nữ 12/10/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
5 Phạm Thị Thanh Bình Nữ 02/04/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
6 Hồ Thị Bương Nữ 01/03/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
7 Hoàng Ngọc Châu Nữ 25/08/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 1 2
8 Ngô Thị Châu Nữ 20/01/1990 Quảng Bình 2NT 6
9 Trần Thị Chiến Nữ 12/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 4
10 Nguyễn Thị Huyền Chi Nữ 04/06/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 2
11 Hồ Thị Chỉ Nữ 02/11/1980 ĐKRông, Quảng Trị 1
12 Hồ Thị Thuỷ Chung Nữ 10/04/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
13 Nguyễn Thị Diễm Nữ 26/03/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 1
14 Hồ Thị Dỏ Nữ 16/07/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 2 1
15 Hoàng Thị Dung Nữ 20/12/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
16 Lê Thị Mỹ Dung Nữ 18/04/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
17 Trần Thị Dung Nữ 21/05/1992 Quảng Bình 2NT
18 Đặng Thị Duyên Nữ 21/03/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT 6
19 Phan Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
20 Trương Mỹ Duyên Duyên Nữ 18/10/1989 Vĩnh Linh, Quảng Trị 1
21 Hồ Thị Dương Nữ 08/08/1989 ĐKRông, Quảng Trị 1
22 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ 04/10/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
23 Lê Thị Đa Nữ 13/04/1989 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
24 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 10/03/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
25 Võ Thị Quỳnh Giao Nữ 30/12/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2
26 Hồ Thị Hai Nữ 09/09/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 2 1
27 Hồ Thị Hao Nữ 04/01/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 2 1
28 Nguyễn Thị Hà Nữ 21/04/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
29 Phạm Thị Hồng Hà Nữ 02/05/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
30 Hoàng Thị Ngọc Hải Nữ 17/07/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 5
31 Hồ Thị Hạnh Nữ 15/03/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
32 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 20/08/1990 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
33 Phạm Thị Ngọc Hạnh Nữ 08/03/1989 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
34 Lê Thị Hậu Nữ 10/02/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT 6
35 Hà Thị Thu Hằng Nữ 30/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
36 Phạm Thị Hằng Nữ 29/03/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
37 Bùi Thị Hiền Nữ 31/08/1991 Hu?ng Hóa, Quảng Trị 1
38 Lê Thị Hiền Nữ 07/02/1990 Gio Linh, Quảng Trị 2 6
39 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 17/05/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
40 Đỗ Thị Hoa Nữ 15/07/1992 Quảng Bình 2NT
41 Lê Thị Diệu Hoa Nữ 24/08/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
42 Lê Thị Nhưư Hoa Nữ 16/08/1990 Gio Linh, Quảng Trị 1
43 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 05/06/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
44 Nguyễn Thị Hoa Nữ 27/02/1985 Quảng Bình 2NT
45 Nguyễn Thị Hoa Nữ 02/10/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
46 Trần Thị Hoa Nữ 14/06/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
47 Võ Thị Hoa Nữ 30/08/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
48 Hồ Thị Hoá Nữ 16/10/1989 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
49 Cao Thị Hoài Nữ 06/08/1990 Quảng Bình 1
50 Nguyễn Thị Hoài Nữ 02/08/1991 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2
51 Phan Thị Hoàn Nữ 15/08/1992 Quảng Bình 2NT
52 Lê Thị Hoè Nữ 18/03/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
53 Hoàng Thị Hồng Nữ 20/12/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2
54 Nguyễn Thị Hồng Nữ 24/11/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
55 Văn Thị Bích Hồng Nữ 05/10/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2
56 Hồ Thị Hợi Nữ 08/02/1979 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
57 Nguyễn Thị Huệ Nữ 10/09/1990 Quảng Bình 1
58 Hoàng Thị Huyền Nữ 20/08/1991 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2NT
59 Nguyễn Lệ Huyền Nữ 25/01/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
60 Trần Thị Huyền Nữ 04/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 6
61 Lê Thị Hương Nữ 10/10/1984 Cam Lộ, Quảng Trị 1 1
62 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 09/05/1986 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
63 Phan Thị Thu Hương Nữ 15/04/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
64 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 20/06/1984 TP Đông Hà, Quảng Trị 1
65 Phạm Thị Hướng Nữ 21/10/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 2NT 6
66 Nguyễn Nhật Khánh Nữ 05/10/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 1
67 Hồ Thị Khương Nữ 08/06/1990 Vĩnh Linh, Quảng Trị 1 1
68 Nguyễn Thị Kiều Nữ 20/03/1987 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
69 Hoàng Thị Hương Lan Nữ 20/06/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
70 Hồ Thị Lài Nữ 04/07/1990 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
71 Nguyễn Thị Lãnh Nữ 27/09/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT 6
72 Hồ Thị Lạc Nữ 10/11/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
73 Hồ Thị Lăng Nữ 08/08/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
74 Hồ Thị Lêng Nữ 15/05/1990 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
75 Lê Thị Lệ Nữ 08/08/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
76 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 13/01/1986 Cam Lộ, Quảng Trị 2
77 Hồ Thị Liên Nữ 19/03/1990 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
78 Lê Thị Liệu Nữ 18/06/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
79 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 10/12/1991 ĐKRông, Quảng Trị 1
80 Hồ Thị Liều Nữ 10/10/1991 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
81 Trần Thị Viết Lợi Nữ 19/09/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
82 Hồ Thị Luyến Nữ 25/10/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
83 Trần Thị Luyến Nữ 15/03/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
84 Lý Thị Hiền Lương Nữ 20/02/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
85 Nguyễn Thị Kim Ly Nữ 07/01/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 6
86 Phan Thị Thuý Ly Nữ 04/01/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
87 Trần Thị Lý Nữ 02/08/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
88 Hồ Thị Mai Nữ 25/06/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 2 1
89 Nguyễn Thị Mai Nữ 25/05/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
90 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 08/02/1992 Quảng Bình 2NT
91 Hồ Thị Vi Na Nữ 16/02/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
92 Nguyễn Thị Na Nữ 25/04/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 2
93 Phan Thị Lệ Na Nữ 10/11/1991 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2NT
94 Hồ Thị Năm Nữ 19/01/1991 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
95 Nguyễn Thị Năm Nữ 10/01/1989 ĐKRông, Quảng Trị 1
96 Dương Thị Nga Nữ 23/02/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
97 Hoàng Thị Nga Nữ 25/10/1986 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT 3
98 Trương Thị Nga Nữ 15/05/1990 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
99 Trịnh Thị Nghĩa Nữ 23/09/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
100 Lê Thị Thuý Ngọc Nữ 19/02/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
101 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 11/03/1991 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
102 Nguyễn Thị Nhãn Nữ 26/12/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
103 Nguyễn Thị Hoài Nhân Nữ 15/07/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 1
104 Hồ Thị Nhi Nữ 09/09/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
105 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ 23/12/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1
106 Mai Thị Thuý Nhi Nữ 19/08/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 1
107 Trần Thị Nhi Nữ 20/09/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2
108 Nguyễn Thị Nhị Nữ 15/04/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 1
109 Hồ Thị Nhềng Nữ 19/05/1977 Vĩnh Linh, Quảng Trị 1 1
110 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ 07/04/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
111 Lê Thị Thuý Nhung Nữ 31/10/1988 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
112 Lương Thị Cẩm Nhung Nữ 01/03/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
113 Văn Thị Mỹ Nhung Nữ 23/10/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2
114 Hoàng Thị Hoài Như Nữ 02/05/1990 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
115 Hồ Thị Nụ Nữ 20/10/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
116 Hồ Thị Oanh Nữ 29/03/1985 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
117 Lê Thị Kim Oanh Nữ 21/11/1987 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
118 Hồ Thị Ơi Nữ 08/12/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1
119 Hồ Thị Phin Nữ 05/03/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
120 Hồ Thị Phon Nữ 07/05/1987 ĐKRông, Quảng Trị 3 1
121 Nguyễn Song Phương Nữ 28/04/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
122 Trần Thị Hoài Phương Nữ 12/05/1992 Quảng Bình 1
123 Trần Thị Phương Nữ 11/11/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
124 Lê Thị Ngọc Phưởng Nữ 06/08/1987 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
125 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/11/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
126 Trương Thị Sáu Nữ 24/11/1990 Quảng Bình 2NT
127 Võ Thị Ngọc Sáu Nữ 20/05/1989 Triệu Phong, Quảng Trị 2
128 Nguyễn Thị Mai Sương Nữ 10/01/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
129 Nguyễn Thị Mai Sương Nữ 15/11/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 1
130 Nguyễn Thị Sương Nữ 06/06/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
131 Nguyễn Thị Sương Nữ 15/01/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
132 Phạm Thị Thu Sương Nữ 27/10/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
133 Ngô Thị Thanh Tâm Nữ 20/10/1992 Quảng Bình 1
134 Hồ Thị Tập Nữ 10/08/1992 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
135 Lê Thị Tằm Nữ 01/02/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2
136 Bùi Thị Thanh Nữ 24/02/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
137 Đào Thị Hồng Thanh Nữ 22/10/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
138 Nguyễn Thị Thanh Nữ 24/08/1990 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
139 Võ Bình Phương Thảo Nữ 20/06/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 2
140 Hồ Thị Thân Nữ 09/07/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 2 1
141 Lê Thị Thắm Nữ 28/06/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
142 Bùi Thị Thanh Thiên Nữ 22/05/1988 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
143 Hồ Thị Thi Nữ 05/05/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
144 Hồ Thị Thìa Nữ 25/11/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 1 1
145 Hồ Thị Thọ Nữ 22/02/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 1
146 Phạm Thị Thuần Nữ 02/08/1990 Quảng Bình 2NT
147 Lê Thị Sương Thu Nữ 01/12/1990 Hải Lăng, Quảng Trị 2
148 Phan Thị Thu Nữ 21/05/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2NT
149 Trần Thị Hoài Thu Nữ 17/04/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2
150 Trần Thị Thu Nữ 16/04/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 2
151 Nguyễn Thị Ngọc Thuý Nữ 10/07/1991 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
152 Nguyễn Thị Ngọc Thuý Nữ 10/08/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
153 Trần Thị Thuý Nữ 05/04/1991 Quảng Bình 2NT
154 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 23/03/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
155 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 28/09/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 1
156 Thái Thị Thuỳ Nữ 06/04/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
157 Hồ Thị Thuỷ Nữ 02/06/1984 ĐKRông, Quảng Trị 1 1
158 Ngô Thị Thuỷ Nữ 25/04/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT 6
159 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 10/04/1990 Hướng Hóa - Quảng Trị 1
160 Trương Thị Thuỷ Nữ 23/11/1992 TT Huế 2NT
161 Hồ Thị Thư Nữ 24/02/1992 Hướng Hóa - Quảng Trị 2 1
162 Hồ Thị Thương Nữ 06/09/1985 Đakrông, Quảng Trị 2NT
163 Lê Thị Hoài Thương Nữ 27/12/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
164 Nguyễn Thị Thương Nữ 10/02/1992 Đakrông, Quảng Trị 1
165 Nguyễn Thị Thương Nữ 28/08/1989 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
166 Nguyễn Thị Thương Nữ 04/06/1992 Thanh Hóa 2NT 6
167 Trần Thị Kiều Thương Nữ 10/09/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
168 Bùi Thị Thuỷ Tiên Nữ 27/05/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
169 Dương Thị Tiếu Nữ 16/02/1984 Hưướng Hóa, Quảng Trị 2NT
170 Hồ Thị Tôn Nữ 18/06/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 1
171 Phan Thị Thu Trang Nữ 06/04/1992 Quảng Bình 2NT
172 Nguyễn Ngọc Hương Trà Nữ 20/12/1991 Hưướng Hóa, Quảng Trị 1 4
173 Hồ Thị A'nh Tuyết Nữ 03/09/1982 Hưướng Hóa, Quảng Trị 1 1
174 Võ Thị Bạch Tuyết Nữ 01/06/1990 Đakrông, Quảng Trị 1
175 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 04/05/1987 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
176 Hồ Thị Tùng Nữ 07/03/1992 Đakrông, Quảng Trị 1 3
177 Hồ Thị Ty Nữ 17/02/1990 Đakrông, Quảng Trị 1 1
178 Trần Thị Nhật Vân Nữ 20/11/1985 Hưướng Hóa, Quảng Trị 1
179 Phạm Thị Huyền Vi Nữ 04/12/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
180 Võ Thị Vương Nữ 19/02/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
181 Đinh Thị Hồng Xanh Nữ 17/04/1991 Quảng Bình 1 1
182 Hồ Thị Xay Nữ 01/01/1991 Hưướng Hóa, Quảng Trị 1 1
183 Ngô Thị Yên Nữ 29/02/91 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
184 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ 10/11/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
185 Nguyễn Thị Yến Nữ 12/06/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2

3. Kế toán - Tin học

TT Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Hộ khẩu Khu
vực
Đối
tượng
1 Nguyễn Thị Kim Thuỷ Nữ 07/11/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
2 Dương Mạnh Đạt Nam 07/12/1990 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 05
3 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/02/1991 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
4 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 02/06/1990 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2 06
5 Nguyễn Thị Hằng Nữ 10/12/1988 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
6 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/12/1992 Đakrông, Quảng Trị 1
7 Trần Thị Liên Nữ 19/04/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
8 Lê Thị Thanh Nga Nữ 21/05/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
9 Võ Thị Thanh Thuỷ Nữ 07/01/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
10 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 10/02/1992 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
11 Lê Thị Như Hoa Nữ 16/08/1990 Gio Linh, Quảng Trị 1
12 Thái Thị Bạch Yến Nữ 01/03/1990 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
13 Dương Thị Thuý Lành Nữ 11/12/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2
14 Trần Thị Luyến Nữ 15/03/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
15 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 18/11/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2NT
16 Đỗ Thị Ngọc Diễm Nữ 14/01/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
17 Trần Thị Liên Nữ 12/07/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
18 Lê Thị Hà Giang Nữ 25/11/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
19 Võ Thị Hoài Thư Nữ 20/11/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
20 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 02/11/1990 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
21 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 31/07/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
22 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 23/10/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
23 Nguyễn Thị Ngọc Mãi Nữ 10/03/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
24 Nguyễn Thị Bê Nữ 02/04/1990 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
25 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/04/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
26 Bùi Ngọc Kế Nam 19/05/1988 Gio Linh, Quảng Trị 2NT 06
27 Lê Thị Yến Nữ 05/07/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
28 Nguyễn Thị Diệu Nữ 05/09/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
29 Đỗ Thị Kim Quy Nữ 12/01/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 1
30 Phạm Thị Ngọc Nữ 23/03/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
31 Trương Thị Lan Nữ 20/06/1991 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
32 Phạm Thị Tý Nữ 19/02/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
33 Nguyễn Thu Hương Nữ 02/07/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
34 Hoàng Thị Hồng Nữ 20/12/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2
35 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 19/05/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
36 Hồ Thị Thanh Thuỳ Nữ 10/08/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
37 Lê Thị Bảo Chi Nữ 12/10/1989 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
38 Trần Thị Diệu Linh Nữ 20/10/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
39 Lê Thị Thuỳ Nhung Nữ 05/09/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
40 Nguyễn Thị Loan Nữ 10/08/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
41 Hồ Thị Vi Na Nữ 16/02/1992 Đakrông, Quảng Trị 1
42 Hoàng Thị Lan Chi Nữ 08/11/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
43 Nguyễn Thị Giang My Nữ 21/07/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
44 Lê Thượng Phương Nam 28/03/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
45 Vương Thị Thuỳ Dương Nữ 20/03/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
46 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 10/05/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
47 Lê Thị Ngọc Tuyền Nữ 03/01/1991 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
48 Lê Thị ánh Nguyệt Nữ 10/02/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
49 Cao Thị Vân Anh Nữ 15/03/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 1
50 Thiều Ngọc Huyền Nữ 05/10/1991 Thanh Hóa 2NT 06
51 Nguyễn Thái Linh Nữ 16/06/1990 Cam Lộ, Quảng Trị 2
52 Lê Thị Huệ Nữ 01/08/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
53 Lê Mạnh Trí Nam 01/06/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
54 Đoàn Thị Hương Mai Nữ 22/04/1987 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
55 Nguyễn Thị Ngọc Vinh Nữ 14/04/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
56 Lê Thị Diệu Hiền Nữ 07/02/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
57 Võ Thị ánh Lê Nữ 10/12/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
58 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 03/05/1991 Hướng Hóa, Quảng Trị 2
59 Lê Văn Chương Nam 30/12/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2
60 Trần Đức Vĩnh Nam 11/10/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
61 Phạm Thị Thu Sương Nữ 27/10/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
62 Nguyễn Thị Nhơn Nữ 06/02/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
63 Trần Thị Thuỳ Dương Nữ 04/06/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
64 Nguyễn Thị Hoài Xinh Nữ 05/12/1992 Quảng Bình 2NT
65 Bùi Thị Hiền Nữ 10/05/1990 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
66 Hồ Thị Hoài Nữ 12/01/1991 Đakrông Quảng Trị 1 1
67 Hoàng Thị ánh Linh Nữ 30/03/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
68 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 06/11/1992 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
69 Võ Thị Thuỳ Trang Nữ 11/05/1992 Cam Lộ, Quảng Trị 1
70 Nguyễn Quốc Đông Nam 06/12/1989 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
71 Phạm Thị Thu Thạo Nữ 14/12/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
72 Trần Thị Dưỡng Nữ 14/05/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
73 Trần Thị Xuân ái Nữ 19/11/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 2
74 Lê Thị Ngọc Hà 05/05/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
75 Đặng Thị Thu Huyền Nữ 07/06/1992 Lệ Thuỷ Quảng Bình 2NT
76 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 14/03/1987 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
77 Bùi Thị Thanh Thiên Nữ 22/05/1988 Hải Lăng, Quảng Trị 2NT
78 Lê Thị Ly Na Nữ 08/06/1991 Cam Lộ, Quảng Trị 2NT
79 Mai Tuấn Nhật Nam 28/05/1990 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
80 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 02/09/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2

4. Thiết bị - Thư viện

TT Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Hộ khẩu Khu
vực
Đối
tượng
1 Nguyễn Thị Yến Nữ 12/06/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
2 Nguyễn Thị Lệ Chi Nữ 20/09/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
3 Lê Thị Huệ Nữ 01/08/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
4 Hồ Văn Nhường Nam 09/10/1988 Gio Linh, Quảng Trị 1
5 Bùi Thị Thuỳ Linh Nữ 20/11/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
6 Lê Thị Mơ Nữ 17/10/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
7 Nguyễn Cao Kỳ Nam 10/09/1991 Đakrông, Quảng Trị 1
8 Hồ Văn Diệu Nam 24/08/1983 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
9 Hoàng Văn Điền Nam 10/12/1989 Đakrông, Quảng Trị 1
10 Hồ Trung Bình Nam 10/12/1986 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
11 Nguyễn Thị Thanh Phưong Nữ 01/06/1991 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
12 Đoàn Thị Quỳnh Trâm Nữ 14/09/1992 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
13 Nguyễn Thị Minh Tương Nữ 29/03/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
14 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 02/02/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
15 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 06/01/1989 Triệu Phong, Quảng Trị 2
16 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 17/05/1990 Triệu Phong, Quảng Trị 2NT
17 Hồ Văn Nhân Nam 20/07/1986 Đakrông, Quảng Trị 1 01
18 Phạm Thị Thanh Nhàn Nữ 06/06/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
19 Trương Thị Nga Nữ 07/08/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
20 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 09/05/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
21 Lê Thị Trang Nữ 15/10/1990 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
22 Nguyễn Thị Thương Nữ 27/08/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
23 Trần Thị Bích Sương Nữ 06/09/1991 Gio Linh, Quảng Trị 2NT
24 Đoàn Văn Thái Nam 20/10/1990 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
25 Hồ Đức Trung Nam 19/05/1988 Hướng Hóa, Quảng Trị 1 01
26 Thiều Ngọc Huyền Nữ 05/10/1991 Thanh Hóa 2NT 06
27 Nguyễn Thu Hương Nữ 01/07/1991 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
28 Đoàn Thị Phương Mai Nữ 22/04/1987 Hướng Hóa, Quảng Trị 1
29 Lê Thị Kim Hà Nữ 25/05/1982 TX Quảng Trị, Quảng Trị 2
30 Nguyễn Ngọc Hoàn Nam 10/12/1989 Quảng Bình 2NT
31 Nguyễn Thị Mến Nữ 17/06/1992 TP Đông Hà, Quảng Trị 2
32 Võ Thị Duyên Nữ 07/07/1989 Quảng Bình 2NT
33 Trần Thị Thuỳ Dương Nữ 04/06/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
34 Phan Thị Nghĩa Nữ 14/02/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
35 Bùi Thị Hiền Nữ 10/05/1992 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
36 Dương Thị Diệu Sương Nữ 14/07/1991 Gio Linh, Quảng Trị 1
37 Hồ Thị Hà My Nữ 15/03/1992 Hướng Hóa, Quảng Trị 2 01
38 Nguyễn Thị Xa Nữ 12/10/1988 A Lưới Thừa Thiên Huế 1 01
39 Nguyễn Thị Mai Nữ 19/09/1989 A Lưới Thừa Thiên Huế 1
40 Lê Thị Thế Kỷ Nữ 20/10/1992 Lệ Thuỷ Quảng Bình 2NT 06
41 Trần Thị Thu Nữ 27/06/1991 Gio Linh, Quảng Trị 1
42 Đinh Thị Thơ Nữ 04/01/1991 Minh Hoá Quảng Bình 1
43 Trần Thị Hoài Nữ 24/04/1991 Vĩnh Linh, Quảng Trị 2NT
44 Đinh Lý Kiều Nga Nữ 12/02/1991 Minh Hoá Quảng Bình 1

 
Đang trực tuyến: 1449
Tổng lượt truy cập: 7404283
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }