A A+
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 (kèm theo tờ trình sửa đổi số 125 /TTr-CĐSP, ngày 9/7/2019 đã được bộ GD&ĐT chấp thuận)
[ Ngày đăng: 25/07/2019 12:39:31, lượt xem: 589 ]

 Thí sinh xem chi tiết tại tệp đính kèm

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 244
Tổng lượt truy cập: 7399647
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }