A A+
Kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2010 - 2011
[ Ngày đăng: 07/09/2010 9:34:11 SA, lượt xem: 3097 ]

1. Với các lớp CĐSP Tin K13; CĐGD Tiểu học K13; CĐSP Mỹ thuật K13; CĐ TT-TV K13; CĐ QTVP K13A+B; TCGD Mầm non K14B và toàn bộ HSSV K14:

Ngày

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13/9/2010

7h- 7h15

7h20 - 9h30

9h45 - 11h00

- Khai mạc lớp tập huấn, công bố chương trình sinh hoạt tuần công dân HSSV.

- Nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của nhà trường và những yêu cầu đối với HSSV.

- Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010- 2011của Bộ GD-ĐT.

- Đ/c Trần Văn Lộc

- Đ/c Lê Thị Hương

- Đ/c Lê Thị Xuân Liên

14h00 - 17h00

- Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh "Là đạo đức là văn minh" và hướng dân thu hoạch.

- Đ/c Lê Thị Hương

14/9/2010

7h00 - 11h00

Tình hình thời sự, biển đảo của nước ta. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước, của địa phương trong thời gian qua.

BTG Tỉnh uỷ

14h00 - 17h00

Một số vấn đề về giáo dục pháp luật, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu, giáo dục an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong trường học.

Công an Phường 3

15/9/2010

7h00 - 7h30

7h40 - 11h00

- Quy chế, quy định về công tác HSSV, quy chế, quy định về đào tạo niên chế và tín chỉ.

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

- Đ/c Võ Đình Phương

- Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ

- Đ/c Nguyễn Văn Quốc

14h00 - 15h00

15h15 - 17h00

- Chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên trường học năm học 2010- 2011.

- Thu hoạch, cam kết.

- Đ/c Phan Chí Thành

- BTC Lớp học

16/9/2010

7h00 - 7h30

7h40 - 11h00

- Khai mạc tập huấn Intel cho HSSV đào tạo giáo viên (CĐ K13 và Trung cấp K14).

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

- Đ/c Trương Hữu Đẳng

- Đ/c Nguyễn Hữu Thiệp

14h00 - 17h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

17/9/2010

7h00 - 11h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

14h00 - 17h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

18/9/2010

7h00 - 11h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

14h00 - 17h00

Tổng kết, bế mạc lớp học tại Nhà Đa chức năng.

Đ/c Lê Thị Xuân Liên

Ghi chú : Từ 16/9 – 18/9/2010 các lớp CĐSP Tin K13; CĐGD Tiểu học K13; CĐSP Mỹ thuật K13; TCGD Mầm non K14B tập huấn Intel. Lớp CĐ Thư viện –TT K13, các lớp CĐ K14 và TC K14 nghỉ học tham gia các hoạt động theo kế hoạch thông báo sau, lớp QTVP K13A+B học văn hoá.

2. Với các lớp CĐSP Lý K13; CĐGD Địa K13; CĐSP Nhạc K13; TCGD Mầm non K14A

Ngày

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

13/9/2010

7h00 - 7h30

7h40 - 11h00

- Khai mạc tập huấn Intel cho HSSV đào tạo giáo viên (CĐ K13 và Trung cấp K14).

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

- Đ/c Trương Hữu Đẳng

- Đ/c Nguyễn Hữu Thiệp

14h00 - 17h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

14/9/2010

7h00 - 11h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

14h00 - 17h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

15/9/2010

7h00 - 11h00

- Tập huấn Intel theo Kế hoạch tại các phòng máy.

BTC Lớp học

14h00 - 17h00

Tổng kết, bế mạc lớp học tại Nhà Đa chức năng.

Đ/c Lê Thị Xuân Liên

16/9/2010

7h- 7h15

7h20 - 9h30

9h45 - 11h00

- Khai mạc lớp tập huấn, công bố chương trình sinh hoạt tuần công dân HSSV.

- Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010- 2011của Bộ GD-ĐT.

- Nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của nhà trường và những yêu cầu đối với HSSV.

- Đ/c Trần Văn Lộc

- Đ/c Lê Thị Xuân Liên

- Đ/c Trương Hữu Đẳng

14h00 - 17h00

- Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh "Là đạo đức là văn minh" và hướng dân thu hoạch.

- Đ/c Lê Thị Hương

17/9/2010

7h00 - 11h00

Tình hình thời sự, biển đảo của nước ta. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước, của địa phương trong thời gian qua.

BTG Tỉnh uỷ

14h00 - 17h00

Một số vấn đề về giáo dục pháp luật, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu, giáo dục an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trong trường học.

Công an Phường 3

18/9/2010

7h00 - 7h30

7h40 - 11h00

- Quy chế, quy định về công tác HSSV, quy chế, quy định về đào tạo niên chế và tín chỉ.

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

- Đ/c Võ Đình Phương

- Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ

- Đ/c Nguyễn Văn Quốc

14h00 - 15h00

15h15 - 17h00

- Chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên trường học năm học 2010-2011.

- Thu hoạch, cam kết.

- Đ/c Phan Chí Thành

- BTC Lớp học

Danh sách phân lớp tập huấn Chương trình dạy học Intel trong tập tin đính kèm.

 
Đang trực tuyến: 106
Tổng lượt truy cập: 7452117
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }