A A+
Lịch sinh hoạt chính trị - chuyên môn đầu năm học 2010 – 2011
[ Ngày đăng: 07/09/2010 9:40:52 SA, lượt xem: 3230 ]

Ngày

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Địa điểm

13/9/2010

7h00- 7h15

7h20 - 9h15

9h30 - 11h00

- Khai mạc lớp tập huấn, công bố chương trình tuần sinh hoạt chính trị - chuyên môn.

- Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010- 2011của Bộ GD-ĐT.

- Nhiệm vụ năm học 2010 - 2010 của nhà trường và những yêu cầu đối với CB-CC trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đ/c Lê T.Xuân Liên

- Đ/c Lê T.Xuân Liên

- Đ/c Trương Hữu Đẳng

Giảng đường

14h00 - 17h00

- Hội nghị khoa học.

- Phòng NCKH – ĐN

- Ban Giám hiệu

Giảng đường

14/9/2010

7h00 - 11h00

- Phổ biến một số văn bản pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Đ/c Nguyễn Văn Quốc

Giảng đường

14h00 - 17h00

Tình hình thời sự, biển đảo của nước ta. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước, của địa phương trong thời gian qua.

BTG tỉnh uỷ

Giảng đường

15/9/2010

7h00 - 10h30

10h30 - 11h00

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

- Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học.

- BGH, Phòng Đào tạo

- Ban Giám hiệu, P.TC

Giảng đường

14h00 - 17h00

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ sinh hoạt chuyên môn và xây dựng kế hoạch (Theo đơn vị).

Các đơn vị

Giảng đường

16/9/2010

7h00- 7h15

7h20- 11h00

- Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho CBVCLĐ (Đối tượng 4, 5).

- Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới và trách nhiệm của Đảng viên, CBVCLĐ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Đ/c Lê T.Xuân Liên

- Đ/c Nguyễn Văn Quốc

Giảng đường

14h00 - 17h00

- Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc.

Đ/c Trương Hữu Đẳng

Giảng đường

17/9/2010

7h00 -11 h00

- Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của Đảng viên, CBVCLĐ trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”.

Đ/c Nguyễn Văn Quốc

Giảng đường

14h00 - 17h00

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên ở cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới và nhiệm vụ của Đảng viên, CBVCLĐ.

Đ/c Trần Văn Lộc

Giảng đường

18/9/2010

7h00 - 11h00

- Công tác vận động quần chúng, vai trò của Bí thư Chi bộ và Đảng viên trong công tác vận động quần chúng.

- Kiểm tra nhận thức.

Đ/c Trần Văn Lộc

Giảng đường

14h00 - 16h30

- Bế mạc, cấp Giấy chứng nhận.

- Đ/c Lê T.Xuân Liên

Giảng đường

 
Đang trực tuyến: 98
Tổng lượt truy cập: 7570263
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }