A A+
GIỚI THIỆU TỔ CHÍNH TRỊ - GDTC&QPAN
[ Ngày đăng: 04/07/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3524 ]

Tổ Chính trị - Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh - Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập năm 2002.

THÔNG TIN TỔ CHÍNH TRỊ - GDTC&QPAN

Tổ Chính trị - Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh - Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập năm 2002.
I.             CƠ CẤU TỔ CHỨC
 Tổ trưởng : Bùi Thị Cam - Phụ trách chung
Tổ trưởng môn Chính trị: Nguyễn Thị Hồng Yến
Tổ trưởng môn Giáo dục thể chất & QPAN: Nguyễn Văn Diện
 Số lượng GV, CB: 13 đ/c. Trong đó: 
                          + Nữ:  09 đ/c
                          + Đảng viên:  07 đ/c
                          + Thạc sĩ:  08 đ/c
                          + Cử nhân: 05 đ/c
  Điện thoại Văn phòng: 0533586048
II.           ĐỘI NGŨ

TT
HỌ TÊN
TRÌNH ĐỘ CMNV
CHỨC DANH
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
1
Bùi Thị Cam
Th.sĩ Lịch sử
Giảng viên
Tổ trưởng
0983206919
2
Nguyễn Văn Diện
Thạc sĩ TDTT
Giảng viên
Trưởng tổ Chính trị
 
3
Nguyễn Thị Hồng Yến
Thạc sĩ Triết học
Giảng viên
Trưởng tổ GDTC- QPAN
 
4
Nguyễn Thanh Bình
Cử nhân GDTC
Giảng viên
 
 
5
Hoàng Thị Thanh Dàn
Cử nhân GDCT
Giảng viên
 
 
6
Nguyễn Thị Thanh Hải
Thạc sĩ Triết học
Giảng viên
 
 
7
Đoàn Thị Hồng Hạnh
Cử nhân GDTC
Giảng viên
 
 
8
Vũ Thúy Ngọc
Thạc sĩ Triết học
Giảng viên
 
 
9
Phạm Thị Thùy Nhung
Thạc sĩ LSĐ
Giảng viên
 
 
10
Nguyễn văn Sanh
Cử nhân GDTC
Giảng viên
 
 
11
Hoàng Thị Thúy Tình
Thạc sĩ KTCT
Giảng viên
 
 
12
Trương Anh Tuấn
Cử nhân GDTC
Giảng viên
 
 
13
Nguyễn Thị Thùy Trang
Cử nhân Luật
Giảng viên
 
 

III.         CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1.  CHỨC NĂNG
       Là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về đào tạo các học phần được phân công giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý các công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
2. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
       1. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển của toàn đơn vị. Thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đơn vị theo kế hoạch và công tác của trường; tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh cho tất cả các lớp học, cấp học trong trường và quản lý kho dụng cụ dạy học thể chất - quốc phòng. Phụ trách huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao khi Nhà trường có yêu cầu;
      2. Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn; hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục cho giảng dạy; quản lý và điều hành hoạt động của các bộ môn trực thuộc đơn vị. Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên kế cận;
      3. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao;
      4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy; đề xuất giải quyết với Hiệu trưởng để hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy của các hệ, bậc đào tạo trong trường;
      5. Quản lý, điều hành việc nhận bài thi, chấm thi, lưu trữ bài thi của các học phần thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Có trách nhiệm cung cấp cho các khoa đào tạo, các đơn vị quản lý danh sách giảng viên dạy các học phần, danh sách xét điều kiện dự thi của các lớp, các môn mà đơn vị đảm nhiệm dạy, bảng điểm của các học phần sau khi chấm xong. Thực hiện việc thi hết môn, thi tốt nghiệp theo kế hoạch chung của nhà trường;
      6. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê, báo cáo kịp thời khi có yêu cầu của trường;
      7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường./.

 
Đang trực tuyến: 133
Tổng lượt truy cập: 6833846
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }