A A+
Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2012 - 2014
[ Ngày đăng: 27/10/2015 19:53:37, lượt xem: 755 ]

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

NHIỆM KỲ 2012- 2014

 

        

 

 

 

 

 

 


 
Đang trực tuyến: 123
Tổng lượt truy cập: 4719659
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }