A A+
Danh sách cán bộ, viên chức phòng
[ Ngày đăng: 07/09/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 1466 ]

Danh sách cán bộ, viên chức phòng

                                                 DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

             PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, 

Số điện thoại

Email

1

Lê Thị Hương

Hiệu trưởng

0914958999

huong_lt@qtttc.edu.vn

2

Phan Chí Thành

Trưởng phòng

0947.810999

thanh_pc@qtttc.edu.vn

3

Trần Văn Lộc

Phó Trưởng phòng

0915.363674

loc_tv@qtttc.edu.vn

4

Nguyễn Hồng Kỳ

 Tổ trưởng tổ Tư vấn Công tác HSSV

0914.277668

ky_nh@qtttc.edu.vn

5

Đỗ Thị Hồng Loan

Chuyên viên

0914.146557

loan_đh@qtttc.edu.vn

6

Lê Thị Minh Huyền

Chuyên viên

0905.448222

huyen_lm@qtttc.edu.vn

 

 
Đang trực tuyến: 145
Tổng lượt truy cập: 4719539
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }