A A+
Thông báo liên kết đào tạo đại học từ xa và liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2011
[ Ngày đăng: 23/01/2011 12:21:16 CH, lượt xem: 9939 ]

Được sự cho phép của UBND Tỉnh, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ liên kết với các đơn vị để đào tạo Đại học Từ xa, Liên thông hệ Vừa làm, Vừa học ở các ngành học.

1. Liên kết với các đơn vị

 • Liên kết với Trung tâm đào tạo Từ xa Đại học Huế để đào tạo đại học ở tất cả các chuyên ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm như: Luật, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán từ trình độ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học;
 • Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Huế để đào tạo đại học ở tất cả các chuyên ngành Sư phạm từ trình độ Cao đẳng Sư phạm lên Đại học Sư phạm;
 • Liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng để đào tạo Đại học bằng 2 chuyên ngành Tiếng Anh;
 • Liên kết với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để đào tạo các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh thương mại từ trình độ Cao đẳng lên Đại học;
 • Liên kết với Trường Đại học Nghệ thuật Huế để đào tạo chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật từ trình độ Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật lên Đại học;
 • Liên kết với Học viên Âm nhạc Huế để đào tạo chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc từ trình độ THPT, Trung cấp và Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc lên Đại học;
 • Liên kết với Trường Đại học Văn hoá Hà Nội để đào tạo các chuyên ngành Văn hoá du lịch, Thư viện thông tin, Việt Nam học từ trình đTHPT, Trung cấp lên Đại học;

2. Đối tượng đào tạo

Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp các trình độ tương ứng theo yêu cầu của các chuyên ngành trên.

3. Hình thức đào tạo không tập trung

 • Các lớp đào tạo Hệ Đại học Từ xa: Học vào thời gian hè (03 tuần đối với các chuyên ngành Sư phạm, học vào một số ngày thứ bảy, chủ nhật trong năm đối với các chuyên ngành ngoài Sư phạm);
 • Các lớp đào tạo Hệ Liên thông:
  • Đối với lớp Tiếng Anh liên kết với trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng: Học vào tối thứ sáu và ngày thứ bảy, chủ nhật một số đợt trong năm và có thể học thêm thời gian hè;
  • Đối với các lớp liên kết với trường Đại học Sư phạm Huế: Học vào thời gian hè và một số ngày thứ bảy, chủ nhật trong năm;
  • Đối với các lớp liên kết với Trường Đại học Mỹ thuật và Học viện Âm nhạc Huế: Chủ yếu học vào thời gian hè;
 • Các đơn vị khác: Sẽ thống nhất hình thức đào tạo sau khi tổ chức được lớp;

4. Thời gian đào tạo: Tùy theo trình độ đầu vào của người học ở mỗi chuyên ngành để ấn định thời gian đào tạo.

5. Thời gian nhận hồ sơ:

 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2011;
 • Chuyên ngành nào tuyển đủ chỉ tiêu theo yêu cầu, có thể tổ chức tuyển sinh sớm hơn;

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Trường CĐSP Quảng Trị.

ĐT:(053) 3586059; DĐ: 0905405612; 0977117019; 0979476509

Website: http://www.qtttc.edu.vn

Email: thiep_nh@qtttc.edu.vn

 
Đang trực tuyến: 24
Tổng lượt truy cập: 7399532
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }