A A+
Thông báo Liên kết,Liên thông đào tạo Đại học
[ Ngày đăng: 07/12/2007 9:21:26 CH, lượt xem: 5272 ]

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo Liên kết,Liên thông đào tạo Đại học

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số 324/2007/TBTS/CĐSP/ĐTĐH
(V/v: Thông báo Liên kết,Liên thông đào tạo Đại học)

Đông Hà, ngày 03-12-2007

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN KẾT,
LIÊN THÔNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Được sự cho phép của UBND Tỉnh Quảng Trị, Trường CĐSP liên kết với Trường Đại học Sư phạm Huế và Trung tâm Đào tạo từ xa thuộc Đại học Huế để đào tạo Đại học ở tất cả các hình thức:

1. Đào tạo Đại học từ xa:

-Ngành đào tạo: Ở tất cả các ngành

-Hồ sơ phát hành và nhận tại trường CĐSP Quảng trị từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-12-2007.

-Hình thức tuyển: Xét tuyển. Hình thức đào tạo: Không tập trung

-Khai giảng vào cuối tháng 12-2007, học đợt 1 vào dịp hè năm 2008

2. Đào tạo Đại học chuyên tu, tại chức :

-Ngành đào tao: Ở tất cả các ngành

-Hồ sơ: Phát hành và nhận tại trường CĐSP Quảng trị từ ngày 25-02-2008 đến hết ngày 31-03-2008

-Ôn tập: Từ ngày 29 đến 31-03-2008, do Trường ĐHSP Huế đảm nhiệm

-Thi tuyển tại trường CĐSP Quảng Trị. Ngày thi tuyển: 06-04-2008

3. Đào tạo liên thông Đại học: Ở các ngành thuộc hệ CĐSP đang mở tại trường CĐSP Quảng Trị.

Trường CĐSP Quảng Trị thông báo để người học có nhu cầu biết, đăng ký theo học.

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên thuộc Trường CĐSP Quảng Trị.

ĐT:(053) 586 059; DĐ: 0905 405 612. Website: http://www.qtttc.edu.vn

Hoặc Phòng Đào tạo Đại học Trường ĐHSP Huế: (054) 824-233; (054) 847 334

Nơi nhận:
-Đài Truyền hình tỉnh
-Các phòng Giáo dục (Để thông báo)
-Học sinh, sinh viên
-Các Phòng, Khoa để thực hiện
-Lưu: BGH, Khoa QL, VT

HIỆU TRƯỞNG

 
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 7399587
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }